Czy kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu się opłaca?

Kredyty

Gdy podejmujemy decyzje o wzięciu kredytu hipotecznego analizujemy jego oprocentowanie. Sytuacja na rynkach jest zmienna a do niedawna tak bardzo atrakcyjne oferty kredytów we frankach wypierały inne kredyty. Dzisiaj stały się niewiadomą, gdyż nie jesteśmy pewni jaki kurs walut będzie jutro, za miesiąc czy za rok. Natomiast kredyty hipoteczne w polskich złotówkach są coraz większą alternatywą dla kredytów w obcych walutach. Jeszcze kilka lat temu nie wiele banków udzielało kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. Chociaż nie cieszy się on tak ogromną popularnością, to coraz częściej kredytobiorcy zaczynają interesować się kredytami ze stałą stopą procentową.

Dzisiaj zaciągając kredyt hipoteczny w PLN w porównaniu do lat poprzednich jest on tańszy. Od stycznia Komisja Nadzoru Finansowego wydała zalecenie bankom, by wymagały od klientów  co najmniej 15-procentowej wpłaty z ich strony. KNF pozostawia bankom jednak pewne wyjście, ponieważ wytyczne rozporządzenia ustawowego mówią o jednoznacznym minimum wkładu własnego w wysokości 10% to banki mogą udzielić kredytu, jeśli wybrane 5% będzie odpowiednio i dodatkowo zabezpieczone. Wyjątek stanowią instytucje, które nadal korzystają z tej możliwości i oferują klientom kredyty z wyznacznikiem LTV(wartość długu zależy od wartości nieruchomości) o wysokości 90%. Zdecydowanie na lepsze warunki mogą liczyć kredytobiorcy, którzy posiadają znacznie większą część własną wartości nieruchomości. Pomimo różnych wymogów i udogodnień ze strony banków, to przyznają one kredyty wedle zapotrzebowania klienta czy o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

            Czym różni się oprocentowanie stałe od zmiennego?

Obecnej kredyt hipoteczny jest zdecydowanie tańszy w porównaniu do lat poprzednich. Niskie odsetki wynikają z zesumowania ze sobą wskaźnika WIBOR (wysokość stopy oprocentowania kredytów) i marży. Wielkość marży średnio równa się 2% , natomiast stopień WIBOR-u 1,7% (03.2016 r.). Należy jednak pamiętać, że stopa procentowa zmienia się każdego dnia.

Stałe oprocentowanie kredytu jest niezmienne podczas spłaty kredytu. Wysokość raty nie zmieni się, nawet gdy wskaźnik WIBOR będzie wyższy lub niższy. Nazwa WIBOR 1M, 3M czy 6M wskazuje oprocentowanie na udzielany kredyt w okresie 1, 3, 6 a nawet 12 miesięcy. Niestety w większości banków po jakimś czasie stałe oprocentowanie kredytu zastąpione jest zmiennym oprocentowaniem. Tylko bardzo wąskie grono banków oferuje klientom kredyt o stałym oprocentowaniu przez cały okres spłaty kredytu. Pod koniec kadencji stałego oprocentowania banki składają zapytanie czy kredytobiorca planuje spłacać kredyt wg stałej czy też zmiennej stopy procentowej. Po 2 latach – jest to najkrótszy czas kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu – wysokość oprocentowania najprawdopodobniej zmieni się, ponieważ ulegać zmianom będzie WIBOR do poziomu aktualnego. Wysokość oprocentowania zależy również od tego na jak długi okres zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny. Im dłużej trwa czas kredytowania tym więcej będziemy musieli zapłacić za nasz kredyt hipoteczny. Dzieje się tak, ponieważ najpierw spłacamy większe odsetki a mniejszy kapitał i tym samym kredyt ten jest droższy. To co jest najważniejsze czyli wysokość rat pozostaje niezmienna.

Większa część banków po upływie czasu stałego oprocentowania narzuci nam zmienne oprocentowanie. Głównym współczynnikiem od którego zależy wysokość rat odsetkowych kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu jest WIBOR. W zależności od wielkości WIBOR-u spłata kredytu hipotecznego może rosnąć lub maleć. Kredytobiorcy zaciągający kredyt o zmiennym oprocentowaniu na początku płacą duże raty kredytu, aczkolwiek z biegiem czasu wysokość spłat będzie ulegać zmniejszeniu. Wpływa na to wysokość odsetek, gdy maleją odsetki to maleje kolejna rata o tę część.

 

            Czy kredyt o stałym oprocentowaniu się opłaca?

 

Owszem! Opłaca się. Warto jednak pamiętać, że oprocentowanie stałe jest trwałe przez cały okres spłacania kredytu, pomimo różnych zmian na przestrzeni czasu. Gdy otrzymamy harmonogram spłat umowy kredytowej wynikać z niego będzie, że przez cały okres kredytowanie nie będzie podlegać żadnym zmianom. W harmonogramie spłaty kredytu będzie zestawienie kwot i terminów spłaty rat, które będziemy wpłacać na rachunek banku. Kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu będzie dopasowany i elastyczny w zgodzie z potrzebami kredytobiorców.  A przede wszystkim pomimo różnych trendów związanych z kredytami hipotecznymi na rynku bankowym, powinniśmy popatrzeć na ten rodzaj kredytu hipotecznego jak na lokatę inwestycyjną naszego życia.

 

Magdalena Naróg