DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ZUS – ROZWIĄZANIE DLA OSÓB BEZ ETATU.

Ubezpieczenia

Wiele osób mimo tego, że posiada dochody, nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Powodem może być praca w oparciu o umowę o dzieło, dochody z najmu czy przebywanie na urlopie bezpłatnym. Jednak jest możliwość ubezpieczenia się dobrowolnie. I ta opcja jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, bo o ile wyjście do lekarza specjalisty od czasu do czasu, nie będzie nas aż tak dużo kosztowało, to na pewno bardzo kosztowne okaże się leczenie szpitalne lub konieczność leczenia u specjalisty w wyniku choroby przewlekłej lub długotrwałej.

CO ZROBIĆ, ŻEBY WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE?

Jeżeli chcemy wykupić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, powinniśmy udać się do najbliższego swojego miejsca zamieszkania regionalnego oddziału NFZ. Do podpisania umowy, na pewno będzie potrzebny dowód osobisty, wypełniony wniosek o zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego oraz ostatni dokumenty potwierdzający opłacenie składki zdrowotnej. Na podstawie tych dokumentów można podpisać umowę, która zawierana jest na okres nieokreślony.

ILE WYNOSI SKŁADKA ZA DOBROWOLNE UBEZPIECZNIE SPOŁECZNE?

Wysokość składki zmienia się co kwartał, ponieważ zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału i wynosi 9% podstawy tego wynagrodzenia.  Składka powinna być wpłacona do 15 każdego miesiąca na konto ZUS.

OPŁATA DODATKOWA.

Niestety może się okazać, że prócz składki miesięcznej będziemy musieli opłacić składkę dodatkową. Ten wymóg uzależniony jest od tego jak długo pozostajemy bez ubezpieczenia. Niestety im dłużej składka za ubezpieczenie zdrowotne nie była opłacana tym wyższa jest opłata dodatkowa. Kwota opłaty dodatkowej określana jest procentowo od dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i wynosi ona:

– 20% – brak ubezpieczenia od 3 miesięcy do 1 roku,

– 50% – brak ubezpieczenia od 1 roku do 2 lat,

– 100% – brak ubezpieczenia od 2 do 5 lat,

– 150% – brak ubezpieczenia od 5 do 10 lat,

– 200% – brak ubezpieczenia powyżej 10 lat.

Jeżeli natomiast osoba, która chciałaby zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, ma możliwość zawarcia umowy zlecenia na okres jednego miesiąca, uniknie opłaty dodatkowej. Przy umowie zlecenia istnieje bowiem obowiązek opłacenia składki na ubezpiecznie zdrowotne.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW RODZINY NIE POSIADAJĄCYH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.

Osoba ubezpieczająca się ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny, którzy pozostają bez ubezpieczenia, np. dzieci, współmałżonka, rodziców lub dziadków, którzy pozostają z osobą ubezpieczoną we wspólnym gospodarstwie domowym. Ważne jest by  tym pamiętać, nie tylko dla zabezpieczenia naszej rodziny, ale także dlatego, że brak zgłoszenia członków może skutkować koniecznością poddania się dobrowolnej karze grzywny.

W celu zgłoszenia swoich bliskich do ubezpieczenia, koniecznie będzie wypełnienie druku ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA. Warto także dodać, że składka miesięczna ubezpieczenia nie zmieni się bez względu na to jaką ilość członków rodziny zgłosimy do ubezpieczenia zdrowotnego.

GDZIE POZNAM SZCZEGÓŁY?

Szczegółowy opis krok po kroku, znajdziemy na stronie www.nfz.gov.pl w zakładce „Dla Pacjenta”.

DLACZEGO UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie zdrowotne jest konieczne, kiedy chcemy korzystać z darmowych usług służby zdrowia. Większość z nas zawiera ubezpieczenie dobrowolne wyjeżdżając za granicę, żeby uniknąć ponoszenia ogromnych kosztów, w przypadku kiedy będziemy musieli skorzystać z porady lekarskiej czy zdarzy nam się nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego wylądujemy w szpitalu. Właśnie w tym samym celu zawieramy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne na terenie Polski.

Arleta Pawlicka