Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Kredyty

Na realizację własnych planów, marzeń, celów często nie wystarczają własne fundusze. Zdarzają się losowe zdarzenia, które wymagają    gotówki ponad miesięczne zarobi. W takiej sytuacjach, aby dobrać dodatkowe środki, najczęściej udajemy się do banku. Korzystamy z przygotowanych dla nas ofert indywidualny. Także popularnym rozwiązaniem stają się instytucje finansowe, poprzez które można dobrać potrzebne pieniądze. Kwota pożyczki, o jaką możemy się starać, analizowana jest na podstawie zdolności kredytowej. Natomiast niestety często zdolność ta jest nieosiągana.

W jaki sposób ją zwiększyć?

Na początku należy przyjrzeć się samej definicji zdolności kredytowej, a mianowicie według Prawa Bankowego to zdolność spłaty kwoty pożyczki razem z odsetkami. Zapytanie czy mamy taką możliwość, w pierwszej kolejności kierowane jest do Biura Informacji Kredytowej. Warto wiedzieć, że każdy biorąc kredyt znajduje się w BIKu. Jednak to od nas zależy, czy ta historia będzie pozytywna lub bank otrzyma informację o nie spłacaniu zadłużenia w ogóle albo nieterminowo.  Informacja o dokonywaniu zwrotu we wskazanym czasie jest sprawą niezwykle istotną. Może to nawet wpływać na prawie 80 % oceny BIKu. Dlatego stwierdzenie „jestem w BIKu” nie stanowi odpowiedniego potwierdzenia negatywnej odpowiedzi  ze strony udzielającej kredytu, ponieważ zależy, jaką historię dana osoba posiada. Tymczasem jeśli historia w BIKu nie pozwala na skorzystanie z rozwiązania kredytowego, opłacalne jest monitorowanie takiej okoliczności w przedziale 3-4 miesięcy.

Fundamentalnym faktem okazuje się posiadanie we własnej historii kredytowej, spłaconego długu. Powoduje to wytworzenie zaufania wobec nas, kredytobiorców. Nierzadko biorąc produkt na raty, otrzymujemy odpowiedź negatywną. Może wynikać to z tego, że bank nie posiada informacji, czy rzeczywiście taki produkt będziemy spłacać w terminie. Dlatego podstawowym ruchem w takiej sytuacji jest zaciągnięcie nawet drobnych kwot i ich terminowe spłacenie.

Kiedy ubiegamy się o kredyt w pierwszej kolejności brane jest zatrudnienie.

Największą zdolność kredytową tworzy oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony. Jednak nie wyklucza to opcji, aby w pozostałych typach kontraktów zawartych z pracodawcą, nie moglibyśmy się o pożyczkę ubiegać. Spowoduje to obniżenie maksymalnej kwoty o jaką się staramy. Najtrudniejszą sytuacją może być własna działalność gospodarcza. Banki mogą wymagać odpowiedniej długości prowadzenia takiej działalności. Znaczące jest, aby środki z wynagrodzenia wpływały na konto danego banku, w którym staramy się o konkretny produkt kredytowy. Nierzadko pozwala to na minimum formalności, łatwą analizę naszej zdolności i szybszą możliwość otrzymania pieniędzy. Interesującą informacją jest też, że miejsce zamieszkania także ma wpływ na zdolność kredytową. Miejsce stałego zamieszania w większych miastach, województwach, w których koszty utrzymania są wysokie, dodatkowo obniża zdolność.

Kolejnym pytaniem, jakie zostanie zadane w przypadku badania zdolności kredytowej są miesięczne zobowiązania. To kolejny istotny element, zaraz po historii w BIKU, znacząco wpływający na kwotę i możliwość ubiegania się o gotówkę. Jeżeli nawet badając wstępną zdolność kredytową ukryjemy kilka faktów, to składając wniosek w oddziale zostanie to odpowiednia zbadane. Na pewno linie kredytowe, które posiadamy na koncie powodują obniżenie zdolności. Warto spłacić wcześniej zadłużenie tego typu, aby posiadać wyższe prawdopodobieństwo pozytywnej odpowiedzi kredytowej. Każda karta kredytowa na nasze nazwisko także ma wpływ na zdolność. Więc jeżeli chcemy otrzymać dużą kwotę kredytu, należałoby zamknąć karty i wtedy sposobność otrzymania gotówki z banku zwiększy się. Współposiadanie danego kredytu, kolokwialnie mówiąc żerowanie, poręczanie kredytu odbija się na zdolności. Przed zgodą na poręczycielstwo trzeba koniecznie przemyśleć wszystkie konsekwencje na przyszłość.

Następnymi informacjami udzielanymi przy badaniu zdolności jest kwota miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego. Ich ograniczenie może poprawić zdolność. Pytanie, które może zdecydować o zdolności to ilość osób na utrzymaniu i dorosłych członków w rodzinie. Krótko przedstawiając te kwestie, im więcej dzieci na utrzymaniu, tym trudniej będzie skorzystać z kredytu. Warto mieć to na uwadze i starać się zwiększać odpowiednie miesięczny dochód netto. Wyższe wpływy pozwolą na pozytywną odpowiedź z banku.

Jeżeli w dalszym ciągu nie osiągamy zdolności kredytowej, można rozważyć ustanowienie współkredytobiorcy.  Najlepiej gdyby to była osoba o dużo wyższych dochodach i nie posiadająca zobowiązań w innych bankach lub instytucjach finansowych.  Oprócz tego, im dłuższy okres wybierzemy, oczywiście wiąże się to z większą kwotą jaką będziemy mieć do spłacenia, to poprawi to naszą zdolność. Obecnie maksymalny okres zadłużenia to 35 lat, jednak banki preferują dwudziestopięcioletni okres spłaty.

 

Marcin Bartocha