ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU Z RODZICAMI

Kredyty

Niestety czasy, w których żyjemy nas nie rozpieszczają. Wie o tym każdy młody człowiek, który jest na początku swojej kariery zawodowej i jego zarobki nie są wysokie. Jesteśmy jednocześnie młodzi i mamy czas na osiągnięcie celu zawodowego, z którym wiąże się satysfakcjonujące zarobkowanie, ale także wystarczająco dorośli na to by zakładać rodziny. Ważnym punktem naszego dorosłego życia jest zakup mieszkania. Jednak obecna polityka banków jest na tyle restrykcyjna, że mało kto może pozwolić sobie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a jeszcze mniejszą ilość osób stać na zakup nieruchomości bez niego.

CO ZATEM ZROBIĆ? CZY JEST JAKIEŚ WYJŚCIE Z TEJ SYTUACJI?

Otóż, jest taka możliwość. Można zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami. Nie wiąże się to z koniecznością wpisania ich jako współwłaścicieli nieruchomości, ale jest taka możliwość. Obecnie istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu nie tylko z rodzicami czy rodziną, ale także z każdą osobą niespokrewnioną, która będzie zdecydowana i chętna nam pomóc.

JAK TO WYGLĄDA? CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ?

Na pewno nie można zapominać, że rodzice, prócz tego, że podnoszą naszą zdolność kredytową, stają się także współkredytobiorcami. Zatem ciąży na nich taki sam obowiązek jak na dzieciach, które są głównymi kredytobiorcami i właścicielami nieruchomości. Dlatego też jeśli w trakcie trwania umowy kredytowej, z jakiejkolwiek przyczyny dzieci nie będą w stanie spłacać rat kredytowych, obowiązek ich zapłaty w całości, będzie ciążył na rodzicach. Niestety ta sama sytuacja dotyczy ewentualnej egzekucji w przypadku brak spłat, ponieważ będzie ona dotyczyła także majątku rodziców.

Rodzice, którzy decydują się pomóc swoim pociechom w otrzymaniu kredytu, muszą także pamiętać, że obciąży on ich zdolność kredytową. Zatem jeśli w przyszłości będą potrzebowali  na przykład, wziąć kredyt gotówkowy, w takcie przeliczania ich zdolności kredytowej bank weźmie pod uwagę całą ratę hipoteki mimo tego, że ni będą oni głównymi kredytobiorcami.

Zdolność kredytowa rodziców

Oczywiście jeśli rodzice są dobrze sytuowani, a ich dochody nie są małe, zdolność kredytowa młodych ludzi wzrośnie znacząco, ale ważny jest także wiek rodziców oraz ewentualne zobowiązania lub karty kredytowe, które posiadają, nawet jeżeli nie są one używane. W przypadku współkredytobiorców, ich zdolność kredytowa jest przeliczana dokładnie tak samo jak zdolność głównych kredytobiorców.  Dlatego, biorąc pod uwagę wiek rodziców, nie otrzymamy kredytu na okres 30 – 40 lat, a 20 – 25 lat, ponieważ banki zastrzegają, że okres kredytu nie może przekroczyć 70 – 75 roku życia kredytobiorcy, a w wyjątkowych przypadkach 80 rok życia. Musimy się więc liczyć z większą kwotą raty miesięcznej. Dodatkowy problem pojawia się, kiedy jeden z rodziców w trakcie trwania umowy kredytowej osiągnie wiek emerytalny, a jest on wynikiem tego, że przewiduje się, iż dochody osoby, która przechodzi na emeryturę spadną o około 60% w stosunku do dotychczasowych. Bank bierze więc pod uwagę, że w takim przypadku mogą wystąpić problemy ze spłatą kredytu.

Kredyt tylko z jednym rodzicem

Warto wspomnieć, że można zaciągnąć kredyt tylko z jednym z rodziców. Obowiązuje tu jednak warunek taki sam, jak w każdym innym przypadku, czyli rodzice muszą posiadać rozdzielność majątkową. Taka możliwość jest korzystna w przypadku, kiedy pracuje tylko jeden rodzic lub ma zdecydowanie większe dochody od drugiego i wzięcie obu rodziców, zamiast zwiększyć zdolność kredytową mogą ją obniżyć.

Rodzice jako współkredytobiorcy

Podjęcie decyzji o tym, że rodzice będą współkredytobiorcami, nie jest wersją ostateczną. Istnieje bowiem szansa na to, że w trakcie trwania umowy, sytuacja dzieci znacząco się poprawi, np. dostaną lepiej płatną pracę lub awans. Umożliwia to sporządzenie aneksu, który będzie stanowił, że jedynymi kredytobiorcami są dzieci. Żeby, jednak doszło do podpisania aneksu i „uwolnienia” rodziców od odpowiedzialności, bank będzie ponownie przeliczał zdolność kredytową samych dzieci. Plusem jest to, że można w takim przypadku wydłużyć okres kredytowania, więc szansa na to, że zdolność będzie wystarczająca, zdecydowanie się zwiększa.

PODSUMOWUJĄC…

Alternatywa wzięcia kredytu z rodzicami, może być dla wielu młodych małżeństw i innych osób, zbawienna. Jednak zarówno dzieci, jak i rodzice powinni bardzo dokładnie przemyśleć taką decyzję. Rodzice muszą wziąć pod uwagę, że skoro bez nich dzieci nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu, może pojawić się sytuacja w której, nie będą w stanie go spłacać, czego konsekwencje poniosą wszyscy. Dzieci natomiast, powinny przeanalizować swoją sytuację finansową w obecnej chwili oraz to jak może ona wyglądać w przyszłości, ponieważ może nieszczęśliwie się zdarzyć, że spełnienie ich marzeń okaże się zmorą dla ich rodziców.

 

Arleta Pawlicka