500 zł na dziecko a kredyt. Czy otrzymam kredyt?

Kredyty
500 zł na dziecko a kredyt. Czy otrzymam kredyt

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. rodziny posiadające dwoje lub więcej dzieci, mogą otrzymać od państwa pomoc w ramach programu rodzina 500 plus. Na każde drugie i kolejne dziecko, przyznawane jest pięćset złotych. O dofinansowanie mogą się również ubiegać familie z jednym dzieckiem, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł ( w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest to 1200 zł). Jak wpływa to na ich zdolność kredytową? W tym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Pieniądze przyznawane w ramach pomocy od państwa to zawsze stabilny dochód w oczach bankowców. Program rodzina 500 plus ma jednak zasadniczą wadę – finanse na dzieci otrzymywane są tylko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Nasuwa się oczywiste pytanie jak wsparcie tym programem wpłynie na decyzję banków odnośnie kredytów gotówkowych, a jak długoterminowych kredytów hipotecznych. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w pierwszym z wymienionych przypadków jest dość oczywista i jednoznaczna, lecz w drugim może wzbudzać pewne wątpliwości wśród bankowców.

500 zł na dziecko a kredyt hipoteczny

Nie uwzględniając środków pieniężnych, które możemy uzyskać w ramach programu rodzina 500 plus, posiadając dużą familie nasza zdolność kredytowa jest znacząco obniżona przez ilość jej członków. Zwłaszcza, że w ostatnich miesiącach banki podwyższyły wartość kosztów utrzymania na każdego uczestnika gospodarstwa domowego przy obliczaniu maksymalnej wartości kredytu, który możemy zaciągnąć.

Po dodaniu do naszych dochodów pieniędzy, które otrzymamy po przyznaniu przez państwo pomocy, sytuacja ulega znaczącemu poprawieniu. Banki biorą jednak pod uwagę przez jak długi czas będzie nam jeszcze przysługiwać dotacja. Jeżeli dzieciom, na które pobieramy pieniądze, zostało niewiele do ukończenia osiemnastego roku życia to nasza zdolności kredytowa w przypadku długoterminowego kredytu hipotecznego wzrośnie nieznacznie. Banki biorą dodatkowo pod uwagę, że ustawa o programie rodzina 500 plus ma swoich zwolenników i przeciwników w społeczeństwie. Podczas kadencji obecnego sejmu sytuacja programu powinna być stabilna, lecz ciężko stwierdzić co będzie po następnych wyborach.

To wszystko sprawia, że pomimo przychylnej postawy banków wobec przychodów uzyskiwanych przez rodziny w ramach pomocy państwowej, uzyskanie wyższego kredytu hipotecznego po przyznaniu dotacji na dzieci, może być problematyczne. Podejście do sprawy jest różne w zależności od wybranego kredytodawcy. Jeżeli jeden odmówi nam przyznania pożyczki o niezbędnej wartości, z uwagi na nieuwzględnianie przychodów z programu rodzina 500 plus to niekoniecznie sytuacja będzie analogiczna w innym banku. Warto odwiedzić i zapoznać się z ofertą jak największej ich ilości, by wybrać jak najkorzystniej. Z powodu niedawnego wprowadzenia programu w życie, wiele banków analizuje jeszcze jak najlepiej ustosunkować się do nowej ustawy i należy spodziewać się dynamicznych zmian w podejściu poszczególnych banków do problemu. Biorąc kredyt na mieszkanie należy też upewnić się, czy nie przysługuje nam dotacja z programu Mieszkanie dla Młodych. Od 2015 roku zmieniły się zasady przyznawania tej formy pomocy państwowej. Między innymi zniesiono limit wiekowy dla rodzin z trójką lub więcej dziećmi, a także objęto programem mieszkania z wtórnego rynku nieruchomości.

Decyzja KNF-u odnośnie programu rodzina 500 plus i przyznawania dzięki nim większych kredytów hipotecznych jest pozytywna. Podjęcie ryzyka uwzględniania dodatkowych przychodów wynikających z pomocy państwa jest oddane do indywidualnej decyzji władz poszczególnych banków.

500 zł na dziecko a kredyt gotówkowy

W przypadku kredytów gotówkowych decyzja o uwzględnianiu w przychodach rodziny środków uzyskanych z programu rodzina 500 plus jest o wiele bardziej oczywista i prosta.

Kredyty takie są udzielane najczęściej na o wiele krótszy czas. W wielu przypadkach będzie on mniejszy niż ilość miesięcy pozostała do ukończenia osiemnastego roku życia przez najstarsze dziecko w rodzinie, na które otrzymujemy pomoc. W tej sytuacji zachowana jest zasada stosowana przez banki, że za dochody stałe przyjmuje on takie, które istnieją przez cały okres spłaty kredytu.

Decyzja banków o przyznawaniu kredytów gotówkowych z uwzględnieniem przychodów uzyskiwanych w ramach programu rodzina 500 plus została dodatkowo poparta pozytywną opinią KNF-u, co znacząco poprawia szansę na zaciągnięcie takiego kredytu.

Podsumowanie

Przez osiemnaście lat finansowania po 500 złotych miesięcznie rodzina zyska w sumie 108 tys. zł. W przypadku chęci wzięcia kredytu dłuższego niż ten okres (np. długoterminowego kredytu hipotecznego) pozytywna decyzja banku może być nieoczywista. Ważnymi danymi będą z pewnością ilość miesięcy jaki pozostał do ukończenia osiemnastego roku życia przez poszczególne dzieci, na które udzielana jest pomoc przez państwo. Mniej ważna, ale wciąż brana pod uwagę może być chęć posiadania kolejnych dzieci i powiązany z nią wiek rodziców. Ze względu na świeżość zagadnienia dynamika zmian ofert banków w odniesieniu do powyższego tematu jest duża. Zdania i opinie są podzielone. Brak pozytywnej opinii co do odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej dziś nie oznacza, że jutro się ona nie zmieni.

Adam Dragosz

1 comment

  1. Agata

    Myślę, że warto się zapoznać z artykułem jeśli ktoś pobiera 500+ i planuje wziąć kredyt. Z pewnością podeśle stronę znajomym a na pewno komuś taka informacja się przyda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *