Banki SKOK i polityka

Konta bankowe

Dookoła bilbordy, reklamy dotyczące lokat bankowych, pożyczek w SKOK-ach… Ogromne procenty aż biją po oczach. My nie do końca świadomi różnicy między bankiem, a Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową wybieramy tę ofertę, z której będzie teoretycznie większy zysk dla nas. Nie zważając na inne aspekty. Wiele badań jest dowodem na to, że Polacy właśnie przy wyborze oferty “bankowej” kierują się przede wszystkim oprocentowaniem, na drugim miejscu znajduje sie gwarancja bezpieczeństwa, którą rozumie się jako otrzymanie swoich środków z powrotem.

Czym jest bank, a czym SKOK?

Bank to przede wszystkim osoba prawna, która otrzymawszy odpowiednie pozwolenia prowadzi działalność gospodarczą. Działalność polega na przyjmowania depozytów, udzielaniu kredytów, a także wykonywaniu innych czynności, które określone są przepisami prawa i wymienione w statucie banku. Prace banków, kontrolowane są przez KNF- Komisję Nadzoru Finansowego, a gwarancję finansową tworzy Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

SKOK, czyli Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa to przede wszystkim instytucja parabankowa, która jest spółdzielnią- to główna różnica między bankiem a SKOK-iem. Działa na podstawie m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku. Dzięki temu nie podlegają kontroli przez instytucje, które nadzorują banki, a przez Krają Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Ustawa mówi, że działalność SKOK-ów powinna być niezarobkowa, a głównym zadaniem jest umożliwianie dostępu do tańszych kredytów i pożyczek osobą o zbyt niskich dochodach. (Niskie dochody utrudniają dostęp do gotówki w bankach). Jednak jak tu pracować i nie zarabiać? Warunkiem koniecznym jest natomiast członkowstwo w Kasie Spółdzielczej, a to związane jest z uiszczeniem opłat.

Większe zaufanie dla….?

                Mimo, że do końca nie rozumiemy zasad funkcjonowania instytucji bankowych i para bankowych to większe zaufanie klientów (całe szczęście) przyznajemy bankom. Największym zaufaniem darzymy banki, którym powierzyliśmy swoje oszczędności i dzięki, którym liczymy na spory zysk. Niepokojący pozostaje fakt, że aż 85% osób, które są klientami firm oferujących pseudo pożyczki ma do nich zaufanie.

Co z obciążeniami systemowymi?

                W przypadku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dochody z działalności przeznaczone są na cele statutowe, dodatkowo są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Rezerwa płynna, ma stanowić 10% funduszu oszczędnościowi-pożyczkowego. Ten powstaje z wkładów członkowskich. Fundusz stabilizacyjny w Kasie Krajowej musi być utrzymywany na poziomie co najmniej 1% aktywów.

Banki mają dużo rygorystyczne zasady, objęte są podatkiem dochodowym od osób prawnych (preferencja podatkowa de minimis w wysokości 100 000 euro. Rezerwa obowiązkowa jest systematycznie odprowadzana do Narodowego Banku Polskiego, a także obowiązkowa jest składka do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Obecna sytuacja SKOK-ów

SKOK-i kilka lat temu wpadły pod lupę Komisji Nadzoru Finansowego, ta z kolei wykazała szereg nieprawidłowości w zarządzaniu. Ponadto okazało się, że kasy nie mają wystarczających kapitałów własnych, a współczynniki wypłacalności balansują na krawędzi. Po kontrolach KNF, a także po przejęciu kontroli nad kasami ich liczba znacznie się zmniejszyła.

Najnowsze informacje dowodzą jednak, że mimo trudnej sytuacji kas pod koniec I kwartału bieżącego roku pojawiły się pewne symptomy, które prognozować mają drogę ku lepszemu. Na koniec marca 2016 roku aż 36 kas wraz z Kasą Krajową objętych było postępowaniem naprawczym. Programy naprawcze zaakceptowane przez KNF zrealizowało 10 kas. Na ratowanie depozytów członków walących się SKOK-ów wydano z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ponad 5 mln zł.

Sylwia Paczkowska