Czy inwestowanie jest przeznaczone dla każdego?

Inne Oszczędzanie

O inwestowaniu zwykle mówi się w kontekście lokowania na giełdzie, na rynku nieruchomości, na rynku Forex oraz na innych rynkach inwestycyjnych wysokich kwot rzędu co najmniej kilkuset tysięcy złotych.

Jednak nie tylko szczęśliwi posiadacze takiego kapitału mogą sobie pozwolić na lokowanie pieniędzy w dowolne instrumenty finansowe. Także przeciętny Polak, oszczędzający z comiesięcznych pensji, może z powodzeniem inwestować. Trzeba rozróżnić jednak pojęcie inwestowania i oszczędzania.

Czym jest oszczędzanie, a czym inwestowanie?

Kiedy lokujemy posiadane oszczędności na lokacie czy koncie oszczędnościowym trudno powiedzieć, żebyśmy inwestowali. Oszczędzamy w celu ochrony kapitału przed utratą wartości, spowodowaną przez poziom panującej w kraju inflacji. Terminowe lokaty bankowe i konta oszczędnościowe nie wiążą się z żadnym poziomem ryzyka. Złożony w banku kapitał jest objęty bowiem gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oszczędzanie to proces, którego celem jest odkładanie pieniędzy na przyszłość i ochrona kapitału. Tym różni się on od inwestowania, że ono ma na celu pomnożenie posiadanej kwoty pieniędzy. Inwestowanie na ogół nacechowane jest pewnym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Jeśli celem inwestowania jest wypracowanie środków na nagłe wydatki, zawsze trzeba dobierać w nim takie instrumenty, które mają największą płynność, czyli w stosunkowo krótkim czasie można je zamienić na gotówkę. Ważną zasadą przy inwestowaniu, dla właściwie każdego inwestora – początkującego i doświadczonego, jest konieczność  dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Polega to na inwestowaniu w różne aktywa, nawet na tym samym rynku. Na wypadek, gdyby jedne generowały straty, inne dzięki wzrostom będą je rekompensować.

Ryzyko inwestowania

Zanim zaczniemy inwestować posiadany kapitał, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie ryzyko inwestycyjne jesteśmy w stanie podjąć. Jeśli jest ono względnie niskie, nie pozostaje nam nic innego, jak inwestowanie w obligacje, czyli w dłużne papiery wartościowe, zwłaszcza te emitowane przez Skarb Państwa. Obligacje są wykupywane przez emitenta po założonym czasie, a wynagrodzeniem dla inwestora są odsetki wypłacane według założonej stopy zwrotu. Na obligacjach skarbowych zarobimy mniej, niż potencjalnie na obligacjach korporacyjnych, których emitentem jest przedsiębiorca, ale znowu te ostatnie wiążą się z ryzykiem. Jeśli firma upadnie, obligacje nie będą wykupione, a to spowoduje straty po stronie inwestora.

Przy wysokim poziomie akceptowalnego ryzyka można inwestować w płynne aktywa na rynku Forex i na giełdzie. W przypadku rynku Forex inwestujemy w pary walutowe, a na giełdzie przedmiotem inwestycji zwykle są akcje spółek giełdowych. Musimy mieć na uwadze, że takie lokowanie swojego kapitału może doprowadzić do starty części lub całości posiadanych środków finansowych. Niestety, krok w krok za potencjalnie wysokimi stopami zwrotu z inwestycji kroczy potencjalnie wysokie ryzyko strat.

Wybieramy inwestowanie – jak zacząć?

Kiedy jesteśmy zdecydowani, aby pomnażać swoje oszczędności, a nie tylko chronić ich wartość, możemy wybrać rynek, na którym chcemy działać. Z resztą nie musimy się ograniczać do jednego rynku. Możemy część pieniędzy zainwestować w bezpieczne obligacje, część przeznaczyć na zakup walorów giełdowych, a część na grę na międzynarodowym rynku walutowym Forex. Taka dywersyfikacja portfela jest korzystna dla inwestora, ponieważ pozwala minimalizować ryzyko inwestycyjne.

Na rynku Forex (XTB: co to jest Forex?) gracz może zacząć przyjmować pozycje długie (kupować pary walutowe) lub krótkie (sprzedawać pary walutowe), jeśli założy konto tradera na wybranej platformie brokerskiej i wpłaci depozyt. Później wystarczy zlecić brokerowi transakcję. Początkowo warto pod tym względem posługiwać się walutami głównymi, typu majors, cechującymi się dużą płynnością, ale i w miarę stabilną wyceną.

Natomiast na giełdzie inwestor chcący kupować akcje powinien otworzyć w Domu Maklerskim odpowiedni rachunek i za jego pomocą inwestować w walory giełdowe wybranych spółek. W tym przypadku można na początek wybierać akcje znanych, dużych spółek, które są wyceniane stabilnie i mają tak samo jak waluty majors dużą płynność. Dlatego można je szybko sprzedać, jeśli będziemy chcieli zrealizować zyski i odzyskać pieniądze zainwestowane na giełdzie.

inwestor

2 comments

  1. Kris

    Od jakiegoś czasu już przymierzałem się, aby zacząć w coś inwestować i z pomocą przyszedł mi ten artykuł ponieważ nie miałem bladego pojęcia od czego zacząć . Pięknie opisane od czego zacząć żeby taki początkujący jak ja nie wpadł od razu na głęboką wodę

  2. Piotr

    Fakt, inwestowanie to nie taka prosta sprawa jak sie wydaje. Można bardzo dużo stracić, szczególnie jesli ktoś zaczyna swoją przygodę i od razu skacze na głęboką wodę . Warto poświęcić chwilę i przeczytać artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *