Tags:

Czym jest kredyt parasolowy?

Kredyty

Banki oferują firmom różnego rodzaju kredyty w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Nowo powstałym przedsiębiorstwom banki niechętnie udzielają kredytów, mimo tego problemu mogą one liczyć na wsparcie finansowe. Całość zależy od dobrze sporządzonego biznesplanu przez przedsiębiorce. Kredyt na start dotyczy również osób bezrobotnych (tj. wolny zawód), ponieważ banki mają w swoich ofertach wiele propozycji dla każdej formy działalności gospodarczej. Firma oprócz kredytu na start może wziąć również kredyt inwestycyjny. Kredyt inwestycyjny nie tylko pomaga nowym firmom, ponieważ wspiera on również przedsiębiorców, którzy pragną zwiększyć jakość swoich produktów oraz usług, jak również zrestrukturyzować organizację swojej działalności. Aczkolwiek może zdarzyć się, że zabraknie środków na realizację potrzebnych zakupów, wówczas przedsiębiorca może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym pozwala przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową. Przy udzielaniu kredytów uwzględniany jest także staż na rynku gospodarczym. Im dłużej firma prowadzi działalność, tym kwota udzielanego kredytu jest większa, jak również większe możliwości dla stałych klientów.

Jak widać z kilku podanych przykładów, przy minimum formalności można w bardzo prosty sposób otrzymać kredyt dopasowany do potrzeb klienta. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej. Przyznanie kredytu odbywa się w krótkim terminie, czasem nawet w kilkanaście minut. Branie różnego rodzaju kredytów wymaga jednak ogromnej uwagi, ponieważ zawieranie wielu niepotrzebnych umów może spowodować zwiększenie zadłużenia. Takie ryzyko istnieje wówczas, gdy parę przedsiębiorstw łączą wspólne interesy oparte o różnego rodzaju relacje finansowe. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem okazuję się być kredyt parasolowy.

 

Co to jest kredyt parasolowy?

 

Kredyt parasolowy umożliwia kilku firmom związanymi ze sobą wieloma różnymi umowami, połączyć je w jedną grupę nie zależnie od formy tych powiązań. W ramach kredytu parasolowego spółki dostają elastyczny dostęp do finansowania. Polepsza to płynność i upraszcza kontrolowanie finansów zarówno na poziomie spółki wyróżniającej się w grupie, jak również
w dowolnej ze spółek.

 

Jak funkcjonuje kredyt parasolowy?

 

W ramach kredytu parasolowego firmy nie muszą odrębnie szukać finansowania i uzgadniać z bankiem szereg indywidualnych umów. W ramach jednej umowy i jednego limitu globalnego kredyt parasolowy gwarantuje wszystkim spółkom z grupy dostęp do różnych rozwiązań kredytowych. Firmy przy minimum formalności mogą korzystać z potrzebnych rozwiązań
tj. kredytu w rachunku, kredytu rewolwingowego, linii na gwarancje, poręczenia akredytywy, limitu na karty obciążeniowe. Wszystkie produkty można uruchomić poprzez system bankowości elektronicznej, działają one na zasadzie odnawialnego limitu. Natomiast po spłaceniu części kredytu, można z niego korzystać ponownie, aż do wysokości przyznanej kwoty.

 

Kredyt parasolowy – korzystny kredyt każdego z osobna i dla całej grupy.

 

Korzystając z kredytu parasolowego spółka dominująca może w każdym momencie sprawdzać bieżacy stan wykorzystywanych środków na koncie przez każdą firmę z osobna. Podczas starania się o kredyt parasolowy grupa nie musi podpisywać, bądź opiniować odrębnych umów kredytowych oraz ustalać odrębnych zabezpieczeń. Wszystkie czyności związane
z przyznaniem kredytu parasolowego są wykonywane jednorazowo np. skompletowanie dokumentów, weryfikacja. Dla spółki dominującej zarówno spółki zależnej, udostępnienie różnych narzędzi przez jeden bank jest tańsze i wygodniejsze niż zakup z osobna dla każdej ze spółek.

 

Jakie należy spełnić wymogi by otrzymać kredyt parasolowy?

 

Kredyt parasolowy mogą otrzymać conajmniej dwie firmy stanowiące grupę związanych
ze sobą podmiotów, niezależnie od formy ich powiązań. Podczas podpisywania umowy bank ocenia stan finansowy dla całej grupy jak równie każdą ze spółek z osobna. Dzięki temu pakiet przedstawionych rozwiązań dostosowany jest do potrzeb i możliwości dominującej jak i każdej
ze spółek z grupy. Kredyt parasolowy łączy elastyczność jak i bezpieczeństwo grupy. Klient wspólnie z bankiem ustala limit globalny, który może być wykorzystany przez każdą ze spółek. Dodatkowo określane są też limity na wybrane produkty oraz dla poszczególnych spółek, koncentrując uwagę na potrzeby i możliwości finansowe każdej z nich.

 

Czy warto przechodzić wiele procedur związanych z przydzielaniem kredytu? Czytając cały artykuł widać gołym okiem, jak wiele rzeczy podczas brania kredytu można ominąć dzięki kredytowi parasolowemu. Zarazem stwarza on wiele możliwości dla wszystkich upraszczając wiele mechanizmów związanych z udzielaniem kredytów dla grupy, jak i każdemu z osobna. Elastyczna forma tego typu kredytu pomaga w sprostaniu nagłym wydatkom, których nie planowano. Dlatego też kredyt parasolowy należy traktować jako bardzo dobre zabezpieczenie.

 

Magdalena Naróg