Dyspozycja na wypadek śmierci – aby nie czekać na sprawę spadkową

Inne
dyspozycja-na-wypadek-smierci

Proces dziedziczenia pieniędzy po osobie zmarłej jest stosunkowo niełatwy. Postępowanie sądowe to nie wszystkie możliwości. Od lat można skorzystać z propozycji banków w postaci dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Na czym to polega? Co dzieje się kontem bankowym i spadkiem?

Śmierć właściciela konta bankowego i sprawa spadkowa

Zgodnie z literą prawa majątek zmarłego jest poddawany postępowaniu sądowemu. Przypada proporcjonalnie względem udziału spadku najbliższym krewnym. Na to, kto dziedziczy pieniądze, wpływa także testament, jeżeli został wcześniej spisany i potwierdzony notarialnie. Na marginesie warto także wiedzieć o tym, że dziedziczone są nie tylko aktywa i pieniądze zmarłego, ale również jego długi. Nie istnieje możliwość oddzielenia ich od siebie, lecz nie wzięcia spadku w całości.

Kiedy bank prowadzący konto bankowe osoby zmarłej dowie się o jej zgonie, powinno zablokować rachunek. Zgromadzone na nim oszczędności mają być rozdysponowane zgonie z rezultatem postępowania sądowego. Rodzina może wnieść do banku odpis prawomocnego postanowienia sądu (lub akt poświadczenia dziedziczenia), aby otrzymać dostęp do środków.

Sądowa sprawa spadkowa to nie jedyne rozwiązanie dostępne w polskim prawie. Zdecydowana większość banków w Polsce oferuje usługę, która nazywa się dyspozycją na wypadek śmierci / dyspozycją w razie śmierci. To bardzo dobra opcja, z której warto skorzystać zwłaszcza, jeśli jest się w grupie podwyższonego ryzyka. Chociaż od 2016 roku w życie weszła nowelizacja prawa bankowego, wprowadzająca między innymi utworzenie bazy Centralnej Informacji o Rachunkach Uśpionych, wciąż zidentyfikowanie wszystkich oszczędności zmarłego nie jest czynnością natychmiastową i banalną. Problemy mogą też wystąpić w związku z roszczeniami poszczególnych członków rodziny, które mogą zostać wniesione także wówczas, gdy osoba zmarła spisała ważny notarialnie testament!

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – alternatywa dla postępowania spadkowego?

Możliwość złożenia dyspozycji w razie śmierci przewidziana jest przez banki prowadzące osobiste konta bankowe i rachunki oszczędnościowe. Usługa jest płatna, a jej koszt – w zależności od konkretnego banku – wynosi zazwyczaj kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Opłata jest jednorazowa tak samo, jak wydanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Co może być przedmiotem przedstawianej dyspozycji? Przede wszystkim zlecić można transfer całości zgromadzonych środków na rachunek wskazanej w formularzu osoby. Można także podzielić pieniądze i zlecić wypłatę jedynie ich części na dany rachunek. Zgodnie z prawem dyspozycja w razie śmierci w banku może być zrealizowana tylko w obrębie limitu kwotowego. Został on ustalony na wysokość dwudziestokrotności średniego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie więc wynosi ponad 100 tysięcy złotych.

Co trzeba wiedzieć o dyspozycji w banku w razie śmierci?

Nie do każdej osoby mogą trafić pieniądze z dyspozycji. Nie można jej bowiem zrealizować do osób, które dalszych w zakresie pokrewieństwa. Grupa krewnych obejmowanych przez dyspozycję wkładem na wypadek śmierci obejmuje osoby najbliższe – małżonka, rodzeństwo, rodziców i dziadków, a także zstępnych (dzieci, wnuki). Jak wspomnieliśmy powyżej, można zdecydować się na stworzenie dyspozycji dotyczącej wielu osób, jak i tylko jednej. W każdym wypadku odbiorcy takiego zlecenia muszą znajdować się w powyższym gronie osób blisko spokrewnionych.

Wspólne konto bankowe a śmierć współwłaściciela – zamykanie konta bankowego

Bardzo dużą popularnością cieszy się usługa, jaką jest wspólne konto bankowe. Wbrew pozorom nie jest to rozwiązanie dedykowane wyłącznie małżeństwo. Taki rachunek bankowy może założyć każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia. Z naturalnych przyczyn przydaje się ono rodzinie, aby zachować transparentność wydatków i łatwiej posługiwać się kontem. Dodatkowo może być użyteczne dla osób starszych. Konto może założyć np. wnuczek z dziadkiem.

Pewnym mankamentem związanym z rachunkiem wspólnym, zwanym także współdzielonym, jest kwestia związana ze śmiercią współwłaściciela konta. Zazwyczaj w takiej sytuacji bank zdecyduje się na zawieszenie lub zamknięcie konta bankowego. Szczegółowe zasady postępowania w takich okolicznościach nie są jednoznaczne i w dużej mierze zależą od polityki wybranego dostawcy usług. Przed założeniem wspólnego rachunku warto więc szczegółowo dopytać o to, co dzieje się z rachunkiem, gdy jeden ze współwłaścicieli umrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *