EMERYTURY. NIE LICZYSZ NA ZUS? POMYŚL O IKZE!

Ubezpieczenia

W ostatnich latach z każdej  strony słyszymy o tym, że nasze emerytury będą głodowe. Ani ZUS, ani OFE nie wypracuje dla nas pieniędzy, za które będziemy godnie żyć. Wielu ogarnia strach przed tym co się będzie działo, kiedy prognozy się sprawdzą. Wielu jednak nie robi sobie nic z ostrzeżeń, twierdząc, że do emerytury i tak nie dożyje. Dla tej drugiej części  mam wiadomość mniej „optymistyczną”, otóż jak dowodzą badania tylko jedna na dziesięć osób nie dożyje wieku emerytalnego, więc szczęśliwców, których problem nie będzie dotyczył wielu nie znajdziemy. Znaczna część społeczeństwa będzie jednak musiała pomyśleć o swojej przyszłości.

   Tak dla ładu przypomnijmy sobie jak w ogóle wygląda system emerytalny w Polsce.

Podstawą i pierwszym filarem naszej przyszłości jest ZUS, oczywiście opłacanie składek do ZUS jest obowiązkiem, każdego pracodawcy oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Drugim filarem emerytur, są OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, które od 1 lipca 2014 r. nie są już obowiązkowe.  Jeśli jednak chcemy by część składki lokowana była w OFE na jego wybór od momentu rozpoczęcia pracy mamy 4 miesiące. Tą decyzję należy dobrze przemyśleć, ponieważ wybrany fundusz będzie można zmienić dopiero po 4 latach.

Istnieje również filar trzeci, który jest dobrowolny i polega na samodzielnym wpłacaniu dodatkowych składek na przyszłą emeryturę. Trzeci filar może przybrać formę IKE lub IKZE. W rozwinięciu IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, natomiast IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Wydają się być podobne, nawet z nazwy, jednak ich budowa i zasady obowiązujące po przystąpieniu są zupełnie inne.

   IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

   Jakie jest nasze pierwsze skojarzenie, kiedy słyszymy o IKZE? Najczęściej, że wpłacanie składek na konto IKZE umożliwia uzyskanie dodatkowej ulgi podatkowej.  I oczywiście umożliwia, ale jakie jeszcze daje możliwości lub ograniczenia?

Zacznijmy może od tego, że konto IKZE może założyć każda osoba pełnoletnia, która osiąga dochody z tytułu umowy o pracę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także osoby, które ukończyły 16 rok życia i osiągają dochody z tytułu umowy o pracę. Jeśli jednak do ukończenia 18 roku życia przerwany zostanie stosunek pracy, muszą zawiesić one opłacanie składek na IKZE. Jeżeli chodzi o sumę wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, nie jest ona dobrowolna. Wysokość wpłat w ciągu roku nie może przekroczyć 4 procent wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Uzależnione jest to zatem od naszych zarobków, im więcej zarabiamy tym większą składkę roczną możemy ulokować na koncie. Jeśli już spełniliśmy dwa powyższe warunki i wpłacamy na przykład na nasze konto jakiś czas składki, ale w między czasie coś się stało i chcemy wypłacić część środków. Czy jest to możliwe? Otóż nie jest, jeśli chcemy wypłacić środki z konta przed osiągnięciem 65 roku życia, jesteśmy zmuszeni wypłacić całość zgromadzonych oszczędności i kwotę tą ująć jako dodatkowy dochód, w związku z czym należy zapłacić od niej podatek w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty. Jeśli jednak nic się nie wydarzy i starczy nam cierpliwości, a środki zostaną wypłacone po osiągnięciu 65 roku życia (i pod warunkiem, że okres wpłat wynosił minimum 5 lat), kwota którą wypłacimy zmniejszy się o 10% zryczałtowanego podatku, niezależnie od tego ile udało się zgromadzić środków na rachunku. Każdy może posiadać tylko jedno konto IKZE, ale możemy do tego posiadać IKE lub PPE (Pracowniczy Program Emerytalny)  oraz inne formy oszczędzania czy inwestowania pieniędzy. Warto dodać, że środki zgromadzone są dziedziczone, zatem nie przepadają, ale przy wypłacie ich przez naszych spadkobierców, tak jak w przypadku wcześniejszej wypłaty, należy zapłacić podatek. Istnieje także możliwość przelania środków na konto IKZE osoby, która środki odziedziczyła i dalszego ich inwestowania. Ważne jest także to, że sami wskazujemy osobę lub osoby uposażone, zatem warto skorzystać z takiej możliwości.

Konto IKE, różni się na pewno tym, że umożliwia wypłaty częściowe, ale z potrąceniem 19% podatku od zysków kapitałowych, nie umożliwia odliczenia wpłaconych składek w ciągu roku od podatku. IKE różni się także od IKZE tym, że po osiągnięciu 60 roku życia lub 55 jeśli mamy prawo do wcześniejszej emerytury, wypłacimy swoje środki bez jakiegokolwiek podatku.

Wśród dostępnych możliwości wszystko może się zmienić i nic nie jest pewne, zwłaszcza wtedy kiedy w grę wchodzi inwestycja, ale pewne jest to, że jeśli sami nie zajmiemy się swoją przyszłością, nikt nam godnej nie zapewni. Często bierzemy przykład z zachodniej części świata….myślę, że warto to zrobić i w tym przypadku i zacząć systematycznie odkładać na naszą emeryturę od momentu rozpoczęcia pracy. Im wcześniej się tego nauczymy i przyzwyczaimy do tego, że nie konsumujemy całości miesięcznych dochodów, tym lepiej dla nas i naszych pociech, które pójdą w ślady rodziców.

 

Arleta Pawlicka