Jazda po alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie?

Inne
jazda po alkoholu bankionline

Czy jazda po alkoholu to przestępstwo czy wykroczenie? Co grozi za jazdę „pod wpływem”? Czy zawsze sprawa trafia przed sąd? Czego spodziewać się po złapaniu za prowadzenie auta po alkoholu?

Jazda po pijaku – przestępstwo czy wykroczenie?

Jak w bardzo wielu kwestiach prawnych, prawidłowa odpowiedź jest jedna: „To zależy”. Jazda po alkoholu może być przestępstwem lub wykroczeniem – w zależności od stanu upojenia. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (tj. od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) jest to tzw. „stan po spożyciu alkoholu”.  Prowadzenie pojazdu mechanicznego traktowane jest wtedy wykroczenie, które karane jest:

 • grzywną od 50 zł do 5000 zł ;
 • karą aresztu od 5 do 30 dni;
 • zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
 • 10 punktami karnymi.

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości (czyli jeżeli zawartość  wynosi powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi lub więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) jest przestępstwem za które grozi:

 • grzywna zależna od dochodu;
 • ograniczenie wolności od miesiąca do 2 lat  lub  pozbawienie wolności do lat 2;
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej od 5 000 zł do 60 000 zł;
 • odebranie prawa jazdy na okres  od 3 lat do 15 lat;
 • 10 punktów karnych;
 • odholowanie pojazdu na koszt zatrzymanego.

W niektórych sytuacjach, kary mogą być znacznie surowsze. Przykładowo, gdy kierowca doprowadzi do wypadku, w którym inna osoba doznała uszczerbku na zdrowiu lub poniosła śmierć, sprawcy grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności. Sąd może orzec wówczas dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Również recydywiści (osoby już poprzednio skazane za jazdę pod wpływem alkoholu) są surowiej ukarani.

Procedura karania nietrzeźwych kierowców – czego można się spodziewać?

Niezależnie czy kieruje się w stanie „po spożyciu alkoholu” czy w „stanie nietrzeźwości”, to sprawa i tak trafia do sądu.  Kilka dni po kontroli i odebraniu dokumentu prawa jazdy przez policję, osoba kierująca pojazdem zostaje wezwana na komisariat w celu złożeniu wyjaśnień. Częstą praktyką jest zaproponowanie takiej osobie aby dobrowolnie poddała się karze. Na czym to polega? Oskarżony uzgadnia z prokuratorem karę (w praktyce – akceptuje karę zaproponowaną przez niego), która zostanie na niego nałożona w zamian za przyznanie się do winy. Prokurator kieruje do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy. Jeżeli sąd zaakceptuje taki wniosek, to wyda wyrok zawierający uzgodnioną karę. Aby móc wydać taki wyrok, okoliczności popełnienia przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości, a postawa oskarżonego ma wskazywać, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Należy pamiętać, ze dobrowolne poddanie się karze powoduje, że od wyroku wydanego na jego podstawie, nie można już się odwołać. Niemniej jednak, można taką zgodę na “samoukaranie” cofnąć – najpóźniej na posiedzeniu sądu, na którym ma zostać wydany wyrok skazujący. Więcej na https://adwokat24h.pl/

Warunkowe umorzenie postępowania, czyli najlepsza „trzecia droga”?

Najkorzystniejszą opcją dla osób oskarżonych za jazdę pod wpływem alkoholu jest staranie się o warunkowe umorzenia postępowania. Polega ono na tym, że sąd zamiast wydawać wyrok skazujący, umarza postępowanie karne pod ustalonymi warunkami. Aby starać się o warunkowe umorzenie postępowania muszą być spełnione (łącznie!) takie przesłanki:

 • sprawca nie jest karany za przestępstwo umyślne;
 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości;
 • postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania, będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jakie korzyści niesie za sobą warunkowe umorzenie postępowania?

 • oskarżony w świetle prawa jest osobą niekaraną. Oznacza to, że może otrzymać zaświadczenie o niekaralności, które często bywa wymagane przez pracodawców (zwłaszcza w administracji państwowej);
 • jest to jedyna szansa na to, żeby zapłacić mniejszą grzywnę niż przewiduje prawo;
 • tylko w ten sposób można skrócić ustawowy okres, na który odbierane jest prawo jazdy (czyli w przypadku prowadzenia w stanie nietrzeźwości jest to minimum 3 lata). Sąd może nawet w ogóle nie orzec o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych!

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć zarówno w postępowaniu przygotowawczym, a także na  rozprawie. Należy jednak pamiętać o tym, że w zdecydowanej większości przypadków, sądy nie umarzają warunkowo postępowań w sytuacji gdy stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego było wysokie.

Odebranie prawa jazdy – czy trzeba zdawać ponownie egzamin?

Obecne przepisy przewidują, że sąd musi orzec zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych w każdym przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu  – niezależnie czy czyn kwalifikuje się jako przestępstwo czy wykroczenie. Należy również pamiętać o tym, że ponowny egzamin na prawo jazdy będzie musiał zdać kierujący, któremu odebrano prawo jazdy na okres powyżej 1 roku.

Szukasz więcej informacji na ten temat? Przeczytaj https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *