Kapitalizacja odsetek

Oszczędzanie

Kapitalizacja odsetek odnosi się do pojęcia odsetek składanych zwanych też odsetkami złożonymi. Jak sama nazwa podpowiada kapitalizacja odsetek jest dopisaniem narosłych odsetek do kapitału głównego. Z tą jednakże różnicą, że kolejne obliczane odsetki są odsetkami kapitału wraz z odsetkami poprzednimi, które zostały doliczone do kapitału głównego.

Na czym dokładniej opiera się kapitalizacja odsetek?

Tak naprawdę, jest to system wielokrotnego naliczania odsetek, po każdym okresie odsetkowym czyli po miesiącu, kwartale, roku w zależności od danych w umowie. Odsetki są dodawane do kapitału głównego, ich suma staje się podstawą do obliczania kolejnych odsetek, które ponownie po okresie odsetkowym zostaną dodane do kapitału głównego i tak kolejno staną się podstawą do obliczania kolejnych odsetek. Prościej mówiąc, wartość kolejnych odsetek jest coraz wyższa, rosną po każdym okresie odsetkowym i po każdym dodaniu sumy odsetek do kapitału.

Kapitalizacja odsetek a lokata

Kapitalizacja odsetek jest dosyć popularnym terminem zwłaszcza w lokatach. Jest to suma pieniędzy jaką wpłacamy na rzecz banku –udzielamy bankowi czegoś rodzaju pożyczki, a w zamian za użytkowanie naszych pieniędzy bank wypłaca nam odsetki –wartość pieniędzy które przekazaliśmy w depozyt danemu bankowi na naszym koncie rośnie. W ten sposób banki mają kapitał na udzielanie różnego typu usług jak kredyty, pożyczki innym klientom, my natomiast mamy możliwość zwiększenia swojego kapitału o odsetki od banku.

Czym jest dla nas okres kapitalizacji?

Okres kapitalizacji jest czasem po którym odsetki naliczane na naszym koncie są doliczane do kapitału głównego. Okres kapitalizacji może być rozmaity, gdyż najprawdopodobniej  obejmuje on miesiąc, kwartał, pół roku czy nawet rok. Są to najczęstsze spotykane terminy w temacie kapitalizacji. Nie powinniśmy się także obawiać, kiedy w momencie upłynięcia okresu kapitalizacji nie widzimy na naszym koncie dochodu w postaci odsetek, zwykle zaksięgowanie może potrwać dłuższy czas.

Kapitalizacja odsetek? Ale jaka? Dzienna, miesięczna?

Oczywistym faktem jest, że kapitalizacja odsetek jest najkorzystniejsza w przypadku  dużych sum. Tylko w takich sytuacjach jesteśmy w stanie odczuć znaczący przypływ gotówki i faktyczny sens posiadania lokat, jednakże nie każdy z nas jest w stanie sobie na to pozwolić. Na rynku bankowym możemy wybrać kilka opcji. Mamy do wyboru już nawet kapitalizację dzienną, pomimo niskiej popularności obecnie twierdzi się, że jest opłacalna. Tylko, że tutaj ponownie pojawia się stwierdzenie, że ma ona sens przy wysokich kwotach. Przy małych kwotach nasz zysk będzie praktycznie niezauważalny. Kapitalizacja miesięczna. Kapitalizacja miesięczna jest chyba najbardziej popularną formą kapitalizacji na rynku. Stanowi przyjęty standard. Dlaczego tak jest? Otóż, kapitalizacja miesięczna jest głównie przeznaczona dla klientów banku o średnim budżecie. Czyli jest dogodnym rozwiązaniem dla większości ludzi. Wystarczy posiadać kilka tysięcy złotych, a już przy miesięcznej kapitalizacji nasz zysk będzie na tyle zadawalający by zdecydować się na ulokowanie naszych pieniędzy na lokacie.

Czym jest kapitalizacja odsetek na koniec lokaty?

Najbardziej wygodną formą dla banków jest kapitalizacja odsetek na koniec trwania czasu lokaty, niestety jednocześnie jest najmniej korzystną opcja dla klienta. Nie cieszy się ona dużą popularnością, gdyż przynosi małe zyski i małe zadowolenie z powyższej opcji. Polega głównie na prowadzeniu i używaniu pieniędzy jakie posiadamy na lokacie przez bank, w tym czasie bank nic nam nie oferuje. Bank nalicza odsetki tylko raz i zwykle na koniec trwania okresu kapitalizacji czyli po miesiącu, kwartale czy nawet roku w zależności od umowy.

Rodzaje kapitalizacji ze względu na sposób w jaki są doliczane

Na rynku znane są cztery główne sposoby kapitalizacji różniące się nieznacznie od siebie. W śród nich wyróżniamy: kapitalizację z góry, kapitalizację z dołu, kapitalizację prostą oraz złożoną. Omawiając pokrótce kapitalizacja z góry opiera się na dopisywaniu odsetek zaraz na początku okresu kapitalizacji, kapitalizacja z dołu natomiast nie jest niczym innym jak dopisywaniem odsetek na koniec okresu konwersji. Jeśli chodzi o pojęcie kapitalizacji prostej to opiera się ona na oprocentowaniu początkowej sumy kapitału. Kapitalizacja złożona odnosi się do oprocentowania kapitału podstawowego jednocześnie ze zgromadzonymi dotychczas odsetkami, więc konkludując jest bardziej opłacalna, gdyż podstawą do oprocentowania jest wyższa kwota kapitału. Przy lokacie warto jest zorientować się, jakie oprocentowanie i rodzaj kapitalizacji oferuje nam bank i wybrać najbardziej dla nas korzystną opcję. Rynek jak można dostrzec oferuje szeroki zakres usług w tej dziedzinie, warto też mieć na uwadze, że banki nastawione są głównie na zysk na swoją korzyść dlatego też własna inicjatywa jest tutaj jak najbardziej wskazana.

Czym jest kalkulator lokat?

W szeroko znanym środowisku bankowym istotnym faktem jest korzystanie z kalkulatorów lokat. Pozwalają one w głównej mierze na wstępne oszacowanie zysków z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek. Za ich pomocą jesteśmy w stanie wybrać najbardziej korzystną ofertę. Jednakże, ważnym elementem jest fakt, że nie są one w stu procentach wiarygodne. Kalkulatory zamieszczone w Internecie mogą posiadać błędy i niepoprawne dane statystyczne. W tym celu należy skonsultować się z przedstawicielem bankowym by zyskać pewność co do powierzonych nam informacji. Banki posiadają aktualne dane i stan rzeczywisty ofert dbale dostosowane do oczekiwań klienta. Oferują odpowiednią kapitalizację odsetek naszego kapitału podstawowego, ewentualne obliczenie naszych przyszłych zysków gdyż oprocentowania są ruchome i mogą się zmieniać.

Sandra Mirończuk