Kara za brak polisy OC

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie komunikacyjne, popularnie zwane OC, to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest ono obowiązkowe dla każdego, kto posiada samochód, motor lub inny pojazd mechaniczny. Na mocy umowy, którą zawrzemy z zakładem ubezpieczeń, bierze on na siebie pieniężne skutki szkód, które wyrządzi ubezpieczony. Często o braku polisy dowiadujemy się dopiero po otrzymaniu wezwania do zapłacenia kary, podczas kontroli lub kiedy spowodujemy wypadek.

Kto sprawdza ważność naszego OC?

Do niedawna karę za brak polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej otrzymywało się do policji podczas rutynowej kontroli, która dowiodła, że ubezpieczenie nie jest aktualne. Obecnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który odpowiedzialny jest m.in. za wypłatę ubezpieczeń dla osób poszkodowanych przez kierowców bez aktualnego OC, przeprowadza swoje własne kontrole. Nazywane są one „wirtualnym policjantem”. Dzięki ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG stworzył narzędzie, które wykrywa przerwy w ubezpieczeniach. Dzięki działaniom podjętym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z roku na rok zmniejsza się liczba osób, które nie opłacają obowiązkowej polisy OC. Także wydziały komunikacji sprawdzają czy zarejestrowane samochody są aktualnie ubezpieczone. Organy celne, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego i inne organy uprawione do kontroli ruchu drogowego mają prawo sprawdzić czy posiadamy ważną polisę OC dla naszego samochodu. Jeżeli któraś z wyżej wymienionych służb podczas kontroli poprosi o okazanie ważnej polisy, a my nie będziemy mieć jej przy sobie, nie oznacza to, że poniesiemy karę za brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego. W tym wypadku elektronicznie zostanie sprawdzone, czy samochód posiada ważne OC, a my dostaniemy tylko mandat za brak posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego, że dane ubezpieczenie wykupiliśmy. Co ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy także pojazdów, które nie są obecnie użytkowane, tzn. tych, które stoją w garażu lub są w naprawie u mechanika. Jeżeli samochód jest zarejestrowany należy go ubezpieczyć i zapłacić polisę – nie ma od tej reguły wyjątków.

Jaki jest koszt braku polisy OC?

Koszty braku polisy OC zależą od tego ile dni ubezpieczenie nie jest już ważne i jaki jest typ pojazdu. Od 2016 roku spóźnienie poniżej 3 dni kierowcy samochodu kosztuje 740 zł. Spóźnienie od 3 do 14 dni to koszt rzędu 1850 zł, a brak polisy powyżej dwóch tygodni to już 3700 zł. Dla samochodów ciężarowych są to koszty w wysokości 1110 zł do 3 dni spóźnienia, 2780 zł do dwóch tygodni  i 5550 zł powyżej 14 dni, a dla innych pojazdów (takich jak motocykl czy motorower) jest to kolejno: 120, 310 i 620 zł. Stawki te są wyznaczane od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc po kolejnej zmianie tej kwoty wysokości kar za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej także zostaną zmienione. Rzeczywiste koszty, które będziemy zobowiązani ponieść za brak polisy OC, jeżeli dojdzie do wypadku z udziałem nieubezpieczonego samochodu,  będą dużo większe niż kara wymierzona przez policję czy UFG. Świadczenie ubezpieczeniowe poszkodowanym w wypadku pokrywane jest co prawda przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale zwraca się on później do sprawcy bez ważnego OC o zwrot wypłaconych kwot. Jeżeli nie zapłacimy wyznaczonej kary, albo nie zapłacimy polisy mimo otrzymanego wezwania do spłaty, do naszych drzwi zapuka komornik. Wówczas zostaniemy obciążeni dodatkowo kosztami postępowania komorniczego. Unikanie zapłaty OC nie jest więc najlepszym wyjściem.

Z czego wynika brak aktualnej polisy?

Szacuje się, że niemal ćwierć miliona kierowców nie posiada ważnego OC. Dzieje się tak zazwyczaj z powodu nieznajomości przepisów. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że samochód, który nie porusza się po drogach (ale np. stoi w warsztacie czy w garażu) także musi być ubezpieczony. Częstą wymówką jest także bak pieniędzy na wykupienie polisy. Brak ważnego ubezpieczenia OC często wynika z tego, że odkupując samochód polisa od jego poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie. Tak samo dzieje się, jeżeli nie zapłacimy raty na ubezpieczenie komunikacyjne, wtedy także nie polisa nie przedłuży się samoistnie.  W momencie wygaśnięcia polisy poprzedniego właściciela pojazdu, lub w momencie wypowiedzenia umowy z poprzednim zakładem ubezpieczeń, w ten sam dzień powinniśmy zawrzeć nową. W innym wypadku dojdzie do przerwy w ubezpieczeniu, która może być dla nas bardzo kosztowna. Także rejestrując samochód po raz pierwszy w Polsce należy pamiętać, że od momentu zarejestrowania, a nie włączenia pojazdu do ruchu, musi mieć on ważne OC.  Jeżeli będziemy zdawać sobie z sprawę z obowiązujących w Polsce przepisów unikniemy nieprzyjemnych sytuacji i niepotrzebnych, dodatkowych kosztów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zwane OC lub komunikacyjnym, jest więc wydatkiem, od którego nie możemy w żaden sposób uciec. Należy więc regularnie opłacać składkę ubezpieczeniową na OC komunikacyjne. Jeżeli rozłożymy zapłatę na raty, musimy pamiętać o tym, żeby zapłacić obie raty. Jest to o tyle ważne, że w innym przypadku czekają nas kary finansowe.  Warto więc orientować się jak kształtują się przepisy prawa w naszym kraju i unikać sytuacji, w których będziemy musieli ponosić koszty, których przecież w łatwy sposób mogliśmy uniknąć.

Aleksandra Lukoszek