Karencja jako okres zwłoki w spłacie kredytu

Kredyty

Karencja jest pojęciem powszechnie znanym w środowisku kredytobiorców. Nie tylko umożliwia, co pozwala na przełożenie spłacenia kredytu hipotecznego na bardziej odległy termin, tym samym dając klientowi szansę jak i czas na uporządkowanie spraw finansowych.

Co więcej można powiedzieć o karencji?

Karencja nie jest niczym innym jak opóźnieniem spłacania rat kapitałowych kredytów samochodowych, mieszkaniowych, gotówkowych, inwestycyjnych czy nawet studenckich. Wiele banków obecnie jest w stanie zaproponować nam karencję nawet do trzech lat pod warunkiem, że bank dostanie od nas solidną dokumentację jak i argumentację przemawiającą za taką potrzebą z naszej strony. Często trzeba przedstawić dziennik budowy domu, zdjęcia budowanego obiektu czasami tez zdarza się, że bank wysyła jednego ze swoich pracowników bezpośrednio na miejsce budowy –często w okresie przyznawania kredytu czy wypłacania transzy. Wszystkie te czynności prowadzone są po to by stwierdzić stan faktyczny i przyznać karencję czy też ją odrzucić bądź nawet przedłużyć. Karencja musi być przyznana możliwie w jak najszybszym czasie najlepiej od momentu uzyskania kredytu. Musi obowiązywać okres przed wpłaceniem pierwszej raty kredytowej. Kredytobiorca jest jednakże zobowiązany do opłacania rosnących w tym czasie odsetek. Jest to główny minus karencji.  Klient jest w tym czasie „zawieszony” w spłacie uzyskanego kapitału przez bank. Wiele banków oferuje także pomoc w przypadku trudności w spłacaniu kredytów -wtedy można wnioskować o przyznanie kredytobiorcy karencji. Okres karencji może obowiązywać minimum 3 miesiące, po tym czasie w zależności od indywidualnej sytuacji klienta bank może na życzenie klienta wydłużyć ten czas do nawet trzech lat. Należy też tutaj wspomnieć, że każdy bank może mieć nieco odmienne zasady i umowy w tym przypadku należy zgłosić się do odpowiedniego doradcy bankowego, który udzieli stosownych i aktualnych informacji. Nieuchronnym faktem jest, że nasz dług wobec banku rośnie. Często też zostają naliczane opłaty dodatkowe na rzecz banku, jak ubezpieczenie np. pomostowe przy zaciąganiu kredytu, wszystkie poboczne naliczanie typu oprocentowanie i jego wysokość, długość trwania kredytu, odsetki, prowizje znacząco wpływają na wartość naszego zobowiązania wobec banku.

Czy karencja się opłaca?

Karencja jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają skomplikowaną sytuację finansową, już sam kredyt jest swego rodzaju problemem i znaczącym obciążeniem na przyszłość. Karencja jest zawsze pomocna gdy nie jesteśmy w stanie wpłacić raty kredytowej, jednakże trzeba mieć na uwadze, że sama karencja też często powoduje dodatkowe koszty, za jej pomocą odkładamy tylko ten problem na odleglejszy termin. Ponadto, za jej pomocą można uniknąć nieprzyjaznych skutków, jak chociażby windykacji. Także jest jak najbardziej opłacalna w zależności od sytuacji w której się znajdujemy. Zazwyczaj wiąże się ona z podwyższeniem wartości wpłacanych późniejszych rat,  jako iż jednocześnie wydłużamy okres kredytowania. Rośnie tym samym wartość odsetek, a  jest to jednoznaczne z tym, że będziemy musieli zapłacić na rzecz banku więcej.

Czy dobrym pomysłem jest branie kredytu, z możliwie jak najdłuższym okresem karencji?

Zawsze przed podjęciem tak ważnej decyzji jak zaciągnięcie kredytu, musimy poddać rozważaniom wszystkie możliwe za i przeciw. Przy zaciąganiu kredytu musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jak długo planujemy go spłacać, w jakich ratach i przede wszystkim jaka ma być jego faktyczna wartość. Jeśli planujemy kredyt, a jego spłata obejmuje długi okres oraz takie kwestie jak wysoka stopa procentowa powodują, że nie ma zbytniego obciążenia naszego kredytu przez karencję. Więc w takich wypadkach, a głównie takie się zdarzają warto mieć to na uwadze.

Kiedy możemy wnioskować o karencję?

Wniosek o możliwość przyznania karencji możemy złożyć w banku w każdym momencie. Pozytywną odpowiedź na złożony wniosek mają głównie tacy kredytobiorcy, którzy nie zalegają z płatnościami zobowiązań wobec banku. W przeciwnym razie, jeśli zalegamy z płatnościami możemy spotkać się z odmową. W zależności od banku –niektóre wymagają przedstawienia im odpowiedniej argumentacji, niektóre nie potrzebują ich wcale by udzielić karencji. Takich informacji może nam udzielić przedstawiciel danego banku.

Liczy się także nasza opłacalność bo to kiedy będziemy wnioskować o przyznanie karencji także wpływa na to czy będziemy zobowiązani wpłacać na poczet banku większą sumę czy mniejszą.  Otóż, oczywiste jest że w czasie karencji spłacamy jedynie odsetki, jednakże jest to kwota od pieniędzy które rzeczywiście już otrzymaliśmy od banku. Zatem jeśli decydujemy się na karencje na początku naszej współpracy kredytowej z bankiem wartość odsetek będzie znacznie niższa. W przypadku kiedy zdecydujemy się na karencję w czasie późniejszym i po otrzymaniu od banku któreś z kolei już transzy, czyli bank przydzielił nam do dyspozycji już znacznie większą sumę, odsetki od tej kwoty są znacznie wyższe niż po transakcji pierwszej transzy. Konkludując, kwota jaką będziemy musieli zwracać bankowi w odsetkach jest znacznie wyższa. Jak łatwo można zauważyć, w miarę możliwości starajmy się przewidzieć takie sytuacje i jeśli jest taka konieczność podjąć decyzję o karencji możliwie jak najwcześniej.  Pomoże nam to zaoszczędzić niekiedy całkiem sporą sumę pieniędzy, zwłaszcza, że same kredyty są znacznym obciążeniem finansowym. Patrząc na całość wartości kredytu, opóźnienie w decyzji o karencji zwiększy nasze zadłużenie.

Czy możemy wnioskować o karencję od odsetek?

Kolejny problem pojawia się, gdy posiadamy już karencję na raty kapitałowe, a nadal nie możemy sobie pozwolić na spłacanie samych odsetek. Taka sytuacja też może się zdarzyć, sytuacja losowa która uniemożliwia nam przez jakiś okres czasu wpłacanie odpowiedniej sumy do banku. Są to ekstremalne sytuacje jednakże banki nie posiadają karencji na same odsetki. W takiej sytuacji zaleca się głównie zastosowanie tzw. „wakacji kredytowych”. Tylko, że i te są w stanie poprawić krótkoterminowo saldo naszej sytuacji finansowej. Po upływie okresu „wakacji kredytowych” odsetki są wyższe niż były uprzednio, a wartość naszego kredytu jest jeszcze większa, co oznacza tyle co większy dług wobec banku, zwiększenie wartości odsetek i zacieśniania pętli finansowej.

Sandra Mirończuk