Tags:

Kredyt hipoteczny a brak polskiego obywatelstwa

Kredyty

Po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej wiele możliwości otworzyło się przed nami. Dlatego coraz więcej obcokrajowców i zagranicznych inwestorów lokuje swój kapitał w naszym kraju. Nasz kraj zaczął stawać się coraz bardziej interesującym krajem nie tylko pod względem inwestycyjnym czy turystycznym, lecz także atrakcyjnym by móc osiedlić się w Polce.

Najpierw zacznijmy od zlokalizowania banku w którym klient z innego państwa otrzyma pożyczone pieniądze. Następnie zgromadzi odpowiednie dokumenty z tym związane. Zebranie dokumentów do składania wniosku kredytowego jest bardzo podobne jak w przypadku Polaków.

Oprócz tego obywatel spoza naszego kraju powinien spełniać kilka istotnych warunków określanych indywidualnie przez banki:

  • posiada dokument tożsamości np. paszport;
  • jest rezydentem czyli mieszka i uzyskuje dochody w Polsce;
  • ma dokument o zarejestrowaniu pobytu w Polsce (mieszkańcy UE) lub zaświadczenie
    o karcie pobytu na terenie Polski (dotyczy obywateli państw spoza UE);
  • dokumenty z informacjami o historii kredytowej z danego kraju (odpowiednik polskiego BIK);
  • zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, umowa o pracę, zeznanie podatkowe (podobne do PIT), wyciąg z konta za wyznaczony okres, zezwolenie na zakup nieruchomości wydane przez MSWiA (te pisma związane są z osobami, które nie uzyskują dochodów w Polsce).

Wszystkie dokumenty w większości banków powinny być przetłumaczone na język Polski przez tłumacza przysięgłego. Nieliczne instytucje bankowe zezwalają przedłożyć pisma w języku obcym. Wypełniając umowę o kredyt hipoteczny można zauważyć, że formularz nie różni się niczym od wniosku dla obcokrajowca. Coraz więcej banków decyduje się na umowy w języku angielskim oraz instrukcje w tym języku. Warto zwrócić uwagę, że obywatele Unii Europejskiej będą mieć ułatwione procedury. Tylko obywatele niektórych państw będą zmuszeni przedstawić pismo o zezwoleniu na zakup nieruchomości. Wobec obcokrajowca planującego nabyć m. in. lokal mieszkalny, wymaganie o zezwolenie na zakup nieruchomości zostaje zniesione niezależnie od obywatelstwa klienta.

Niestety wachlarz usług w ofercie nie będzie tak różnorodny – jak w przypadku kredytów dla Polaków – może być nieznacznie ograniczony. Od obcokrajowców wymaga się wyższej zdolności kredytowej, jak również wartość LTV jest niższa od tej, którą proponuje się obywatelom Polski. Ten fakt wynika ze zwiększonego ryzyka kredytowego. Wnioskodawca z innego kraju jest zobowiązany posiadać ważną kartę stałego pobytu w Polsce. Jeśli klientem jest osoba z kartą czasowego pobytu może to stanowić problem w uzyskaniu kredytu. Wówczas kredyt hipoteczny jest udzielany jedynie na okres ważności karty czasowego pobytu. W takiej sytuacji, jeśli wraz z kredytobiorcą z innego kraju będzie wnioskował o kredyt obywatel RP, wtedy decyzja banku może być pozytywna dla osoby spoza naszego kraju. Wybranie tego wyjścia stwarza korzystniejsze warunki podczas rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny. W przypadku osób posiadających stały pobyt może zostać skrócony czas kredytowania np. do 20 lat. Także kredyt o najdłuższym czasie kredytowania jest nieosiągalny dla obcokrajowca.

Warto zauważyć, że kredyt hipoteczny dla osoby bez polskiego obywatelstwa nie jest nieosiągalny. Chociaż w wielu przypadkach istnieje możliwość wystąpienia dodatkowych formalności, to szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego przez obcokrajowca są ogromne. Tak naprawdę wszystko staje się jasne, gdy złożymy wniosek o kredyt wraz z całą dokumentacją i otrzymamy decyzję od banku.

 

Magdalena Naróg