Kredyt odnawialny

Kredyty

Kredyt odnawialny często mylony jest z debetem. W rzeczywistości są to dwa różne rozwiązania, choć posiadają podobną funkcjonalność. Czym jest więc kredyt odnawialny ?

Jest to kredyt powiązany z rachunkiem osobistym, nazywany potocznie „kredytem w koncie”. To dodatkowa usługa do standardowego pakietu oferowanego posiadaczom rachunku osobistego.

W odróżnieniu od innych kredytów, w sytuacji, gdy decydujemy się na kredyt odnawialny, nie musimy przedstawiać bankowi celu, na który wykorzystamy pozyskane środki. Dlaczego? Kredyt odnawialny jest  stale dostępny, możemy korzystać z niego wielokrotnie. Jest również korzystniejszy niż standardowy kredyt, ponieważ każda spłata zmniejsza nasze zadłużenie i możemy ponownie dysponować całą kwotą kredytu, łącznie ze spłaconymi środkami. Jest tylko jeden warunek. Nie można przekroczyć górnego limitu, określonego przez bank.

Jak uzyskać kredyt ?

Aby uzyskać kredyt odnawialny musimy podpisać z bankiem umowę. W większości placówek konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia o dochodach. Kredyt przyznawany jest na rok. W zależności od banku limit określany jest na 6-8-krotność naszych miesięcznych dochodów, najczęściej do 20-30 tys. zł. Po upływie umownego roku kredyt najczęściej jest automatycznie przedłużany na kolejny rok, jeżeli korzystaliśmy z niego regulaminowo. Konieczne jest tez posiadanie wolnych środków na koncie, aby bank mógł pobrać prowizję za przedłużenie umowy. Jeśli więc chcemy zrezygnować z oferty, należy poinformować bank i rozwiązać podpisaną wcześniej umowę.

Kto otrzyma kredyt odnawialny?

Zasady udzielania kredytu odnawialnego w większości banków są zbliżone. O udzielenie mogą występować:

  • klienci indywidualni przedstawiający obywatelstwo polskie na stale zamieszkali w Polsce
  • klienci indywidualni będący obywatelami państw obcych, jeżeli zatrudnieni są przez podmiot mający siedzibę w naszym kraju lub otrzymują rentę, emeryturę bądź stypendium.

Ponadto, osoba starająca się o kredyt odnawialny musi spełniać następujące warunki:

  • systematycznie zasila swój rachunek wpływami (wynagrodzenie, emerytura lub renta)
  • posiada konto przez określony przez bank okres – najczęściej jest to 3 miesiące (przy systematycznych wpływach) lub co najmniej 6 miesięcy (przy nieregularnych wpływach)
  • posiada zdolność kredytową
  • nie spowodowała debetu niedopuszczalnego przez bank w określonym czasie przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu (najczęściej są to 3 miesiące).

Kredyt odnawialny może być udzielony również do konta wspólnego. Umowa zawierana jest w takiej sytuacji przez obu posiadaczy rachunku, potrzebna jest również zdolność kredytowa obu współposiadaczy. Istnieje także możliwość przeniesienia kredytu odnawialnego z innego banku, razem z historią swojego rachunku. W ramach zachęcenia klienta banki proponują przy takim przeniesieniu podwyższenie limitu uzyskanego poprzednim banku.

Zalety kredytu odnawialnego

Z szeregu zalet, to właśnie odnawialność jest najważniejszą dla tego rodzaju kredytu. Możemy korzystać z niego wielokrotnie bez konieczności podpisywania kolejnych umów kredytowych, bez każdorazowego sprawdzania zdolności kredytowej. Słowem, oszczędność czasu i nerwów. Funkcjonowanie odnawialności kredytu jest proste – dla przykładu, jeśli nasze saldo rachunku wynosi 500 zł, a otrzymaliśmy limit kredytu odnawialnego w wysokości 3.000 zł, to do zadysponowania mamy łączną kwotę 3.500 zł. Jeżeli wykorzystamy część limitu przyznanego przez bank, odsetki naliczane będą jedynie od wykorzystanej kwoty, nie od całości limitu. Czyli jeżeli z przyznanych 3.000 zł wykorzystamy 500 zł, tylko z tej kwoty będą naliczane odsetki. Jeżeli z pożyczonych 500 zł spłacimy 300 zł, odsetki od tego momentu będą naliczane jedynie od kwoty pozostałych do spłacenia 200 zł.

Ponadto, każda wpłata na konto zmniejsza nasze zadłużenie. W praktyce –  po spłacie wykorzystanych środków ponownie dysponujemy całą kwotą limitu, w tym wypadku kwotą 3.000 zł. Spłat nie musimy dokonywać systematycznie, można zrobić to nawet w ostatnim dniu obowiązywania umowy bez żadnych konsekwencji. W każdej chwili można też złożyć wniosek o podwyższenie limitu.

Kredyt odnawialny jest znacznie tańszy niż inne formy pożyczania. Jego oprocentowanie jest niższe nie tylko od oprocentowania kredytów konsumpcyjnych, ale także debetu w koncie.

Wady kredytu odnawialnego

Prócz niekwestionowanych zalet opisywany kredyt posiada również, a jakże, wady. Przystanie zostanie jedynie osobom posiadającym systematyczne wpływy na konto. Ponadto, znaczenie ma wysokość tych wpływów. Osoby zarabiające niewiele nie powinny nastawiać się na wysoki limit kredytu. Jednak najważniejszą wadą kredytu odnawialnego jest jego największa zaleta. Nieprzerwana dostępność gotówki rodzi pokusę. Wystarczy jednak przegapić moment, w którym upływa termin spłaty kredytu, nawet jeżeli będzie to sytuacja losowa, a bank zacznie naliczać odsetki za niespłacony kredyt. Tym sposobem z niskiego progu, około 10-14 % oprocentowanie wzrośnie do około 30%.

Kredyt odnawialny nazywany jest pułapką. Dlaczego? Otóż korzystając z niego łatwo wpaść  w pułapkę psychiczną. Rutynowo korzystając z kredytu odnawialnego po pewnym czasie limit kredytowy zaczynamy traktować jako realne, „swoje” pieniądze. Banki sprytnie umieszczają na wyciągu z konta jako sumę łączną kwotę naszych wpływów oraz limit kredytu. Na przykładzie – na koncie znajduje się 3.000 zł naszych środków oraz 15.000 zł limitu kredytu odnawialnego. Na wyciągu widzimy łączną kwotę 18.000 zł do wykorzystania. Nie każdy z nas posiada na tyle samokontroli, aby dysponować jedynie zarobionymi 3.000. zł. Suma 18.000 zł jest dostępna na wyciagnięcie ręki, co jest silną pokusą. Wystarczy dobra okazja, np. Święta Bożego Narodzenia. Wydajemy więcej niż planowaliśmy, konto na wyciągu wciąż jest „na plusie”. Choć mamy świadomość zadłużenia, to przecież oprocentowanie jest śmiesznie niskie a na spłatę jest wiele czasu. Na tym właśnie polega pułapka. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać w kolejnych miesiącach, dług będzie narastał a po roku może być już ciężko spłacić okazałą sumę.

 

Paulina Joanna Fedorczyk