Lokata o zmiennej stopie oprocentowania

Lokaty
Lokata o zmiennej stopie oprocentowania

Lokaty ze zmienną stopą oprocentowania są zdecydowanie rzadziej wybierane w stosunku do lokat z oprocentowaniem stałym. W przypadku lokat o oprocentowaniu stałym doskonale wiemy, ile wyniosą odsetki, które wypłaci nam bank. W przypadku lokat o oprocentowaniu zmiennym – przeciwnie. Może czekać nas miła lub przykra niespodzianka.

Lokaty o oprocentowaniu zmiennym oparte są o zmiany stopy referencyjnej NBP lub innego czynnika, np. stopy WIBOR 6M. Oznacza to, że bank w czasie trwania depozytu, czyli w czasie przechowywania naszych pieniędzy, może zmienić wysokość jego oprocentowania. A to właśnie od oprocentowania zależy wysokość zysku z lokaty.

JAK TO DZIAŁA?

Założenie lokaty jest prostym i dość bezpiecznym sposobem na inwestycję pieniędzy. Polega na zawarciu umowy z bankiem. Powierzamy bankowi określoną kwotę  na określony czas. Co z tego mamy? Za powierzenie pieniędzy w depozyt otrzymujemy procent, który jest czystym zyskiem.

W regulaminie każdego produktu bankowego powinno zostać wskazane, od czego zależy oprocentowanie rachunków i lokat. W przypadku lokat ze zmiennym oprocentowaniem na jego wysokość mają wpływ również inne czynniki, m.in.

  • stopy procentowe NBP – przy czym najistotniejsza jest stopa referencyjna, która określa rentowność 7-dniowych bonów skarbowych NBP
  • stopa rezerwy obowiązkowej banków, której wysokość określa Rada Polityki Pieniężnej;
  • stopy na rynku międzybankowym   – (wysokość aktualnego oprocentowania kredytów na rynku międzynarodowym – WIBOR oraz wysokość oprocentowania płaconego przez banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków – WIBID)

Pomimo zmienności oprocentowania, bank nie zabierze nam tego, co nasz depozyt już zarobił. Oprocentowanie naliczane jest przez liczbę dni, w których dana stawka obowiązywała.

PRZYKŁAD

Zakładamy roczną lokatę z oprocentowaniem 4% . Po 3 miesiącach bank obniża oprocentowanie do 3,5%.  Nowe – niższe – oprocentowanie obowiązuje nas od 4 miesiąca umowy.

WARTO WIEDZIEĆ

Jeżeli podstawą do wyliczenia wysokości oprocentowania bank stosuje stawki WIBOR (wysokość aktualnego oprocentowania kredytów na rynku międzynarodowym) lub WIBID (wysokość oprocentowania płaconego przez banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków) warto wiedzieć, iż do stawki WIBOR dodawana jest przez banki również marża, zaś przy WIBID stawka mnożona jest przez określony współczynnik (mniejszy od 1). Efektem jest oprocentowanie niższe od stopy WIBID.

PLUSY

Oprocentowanie początkowe lokat ze zmienną stopą oprocentowania jest wyższe niż lokat ze stałym oprocentowaniem.

MINUSY

Oprocentowanie, z racji zmienności, może spać. Wyliczone na końcu średnie oprocentowanie będzie wtedy odbiegać od wartości początkowej i naszych oczekiwań.

GDY OPROCENTOWANIE IDZIE W GÓRĘ

Przykładowo, przez pierwsze pół roku oprocentowanie nie ulega zmianie wynosząc 4%.Po tym czasie oprocentowanie idzie w górę i wynosi 4,5%. W praktyce przez 7 miesięcy (2013 dni) oprocentowanie będzie wynosić 4%, pozostałe 5 miesięcy (151 dni)  –  4,5%. Odsetki naliczane będą przez bank w następujący sposób:
10 000 zł *4,00%*213 dni/365 dni + 10 000 zł *4,50%*152 dni/365 dni = 233 + 187 = 420 zł
Kapitał 10000 zł + odsetki 420 zł – podatek (19% x 420 zł) 79 zł = 10 341 zł

Zarobimy więc  341 zł.

GDY OPROCENTOWANIE SIĘ NIE ZMIENIA

Przez okres 12 miesięcy oprocentowanie nie zmieniło się, wynosząc 4%.
Kapitał 10000 zł + odsetki (3% x 10000 zł) 300 zł – podatek (19% x 300 zł) 57 zł = 10 243 zł

Zarobimy 234 zł.

GDY OPROCENTOWANIE SPADA

Pierwsze 7 miesięcy oprocentowanie nie ulega zmianie wynosząc 4,00%.  Następnie spada do wartości 3,5%.

10 000 zł *4,00%*215 dni/365 dni + 10 000 zł *3,50%*152 dni/365 = 381 zł.
Kapitał 10000 zł + odsetki 381 zł – podatek (19% x 381 zł) 72 zł = 10 309 zł

Zarobimy 309 zł.

KIEDY WARTO

Przed podjęciem decyzji o wyborze lokaty o oprocentowaniu zmiennym warto sprawdzić jaki jest spodziewany kierunek zmian stóp, od których zależy oprocentowanie lokaty.

Jeżeli gospodarka zwalnia wzrasta prawdopodobieństwo spadku stopy WIBOR oraz  obniżek stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Wtedy bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wybór lokaty o oprocentowaniu stałym.

Jeżeli natomiast gospodarka przyspiesza, rośnie prawdopodobieństwo  wzrostu  poziomu stopy WIBOR  a także wydania decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp. W przypadku takich prognoz warto rozważyć wybór lokaty o oprocentowaniu zmiennym.

WARTO WIEDZIEĆ

Wybierając lokatę o oprocentowaniu zmiennym najlepiej wybrać tą, której oprocentowanie uzależnione jest od wybranego wskaźnika.  Ważne jest, by zmiana oprocentowania następowała w określonym czasie od zmiany tego wskaźnika. Taki schemat daje nam pewność, kiedy oprocentowanie naszej lokaty ulegnie zmianie.

Autor: Paulina Joanna Fedorczyk

2 comments

  1. Kamil

    Do tej pory zastanawiałem się tylko i wyłącznie nad lokatą stałą. Jednak po przeczytaniu wpisu zaczynam bardziej kierować się ku zmiennej stopie oprocentowania z racji tego, że wydaje się bardziej kusząca. Nawet przy spadającym oprocentowaniu może się okazać że zaoszczędzę więcej niż przy stałej

  2. Anna

    To fakt, jednak przed decyzją radzę się zapoznać ze szczegółami lokaty oraz z okresem w jakim jest brana. Tak jak w artykule jest napisane, na opłacalność wpływa kilka czynników

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *