Lokaty progresywne. Czy to się opłaca?

Lokaty

Istnieją różne sposoby oszczędzania pieniędzy. Jedną z popularniejszych metod jest zamrożenie środków na lokacie. Obecnie istnieje kilka rodzajów lokat. Na początku warto przyjrzeć się kilku propozycjom.

Jako pierwszą można wymienić lokatę jednodniową.

Kapitalizacja odsetek dokonuje się w formie dziennej. Odnowienie lokaty następuje kolejnego dnia. Termin końca lokaty ustalany jest przy podpisywaniu umowy. Ta forma lokaty pozwalała na uniknięcie tak zwanego podatku Belki. W przypadku lokaty terminowej okres trwania ustalany jest przez klienta dowolnie, od miesiąca do roku lub kilku lat. Z lokaty rentierskiej korzystają osoby posiadające dużą ilość gotówki. Najczęściej posiadają one niższe oprocentowanie od pozostałych lokat. Minimalny okres jej trwania to rok, a odsetki nie są wypłacane na koniec, a w określonych odstępach czasu, na przykład co miesiąc. Lokata strukturyzowana jest opcją długoterminową. Możemy środku ulokować w dwóch rozwiązaniach. Pierwszym z nich jest forma bezpieczna jak na przykład obligacje, a druga ryzykowna. Taka forma lokaty daje możliwość zwrot całości ulokowanej kwoty lub jej części. Na lokacie walutowej lokowane są środki w walucie obcej. Dlatego oprocentowanie zależne jest od kursu walut. Natomiast lokata nocna, overnight, przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Wolne środki z konta firmowego, przelewane są automatycznie na lokatę, oczywiście pod koniec dnia. Kolejnego dnia rano, środki razem z odsetkami, trafiają na rachunek firmy. Lokata progresywna to opcja pozwalająca na wzrost oprocentowania z kolejnymi miesiącami lokaty.

Należałoby zwrócić uwagę na definicję lokaty progresywnej.

Jest to umowa zawarta pomiędzy bankiem, a osobą ubiegającą się o taki produkt. Istnieje możliwość dopłacania kolejnych kwot do obecnego depozytu, jednak wysokość takiej opcji ustala każdy bank indywidualnie. Oprocentowanie na lokacje, rośnie razem z długością jej trwania. Dlatego na początku,  w pierwszym miesiącu albo nawet miesiącach, oprocentowanie wynosi poniżej 1%. I wzrasta ono z czasem, może to być kwartał lub kolejny miesiąc. Często reklamowane są propozycje o 7% lub 10%  oprocentowania w skali roku. Trzeba mieć na uwadze, że nie oznacza to dużego zysku, ważny jest zysk całego okresy trwania lokaty. Może także zostać przedstawiona opcja z 5 % oprocentowaniem. Także w tym przypadku należy dokładniej zwrócić uwagę na ofertę, ponieważ taki procent może dotyczyć jednego miesiąca, nierzadko ostatniego.

Lokata progresywna jest długoterminowa.

Jej dużą zaleta jest możliwość obliczenia zysku, dlatego że oprocentowanie jest stałe i już przedstawiane jest przed założeniem lokaty. Również sposobność wypłaty gotówki przed upływem końca okresu lokaty, to perspektywa przyciągająca chętnych do jej założenia. Jeżeli rozwiążemy taką lokatę wcześniej niejednokrotnie naliczają odsetki za pełny zakończony miesiąc. Oznacza to na przykład, że jeśli lokata zostanie rozwiązana załóżmy 25 lutego, to odsetki zostaną policzone do końca stycznia, a za luty już niestety nie. Z tego względu powinno się odpowiednio przeczytać umowę.  W każdym banku może funkcjonować to w inny sposób. Jak widać zerwanie lokaty to zupełnie rozwiązanie, które nie wiąże się z zyskiem. Banki zabezpieczają się przed taką ewentualnością. Ich oprocentowanie jest również niższe porównując z lokatą terminową. Chyba, że jest ono wyższe, dlatego zdecydowanie porównanie ofert w każdym banku i przyjrzenie się propozycją lokat jest rzeczą podstawową. Szczególnie, kiedy przypuszczamy, że zerwanie lokaty w trakcie jej trwania jest prawdopodobne, to opcja zupełnie nieopłacalna.

Co w przypadku gdy żadna propozycja lokat nam nie odpowiada?

Są różne formy oszczędzania. Lokata wiąże się z zamrożeniem środków. Tymczasem banki w swojej ofercie posiadają też rachunki oszczędnościowe. Są to najczęściej subkonta do naszych rachunków bankowych i możemy dokonywać wpłat i wypłat z takich rachunków. Z oprocentowaniem może być różnie, jednak takie elastyczne posługiwanie się gotówką, może powodować niskie propozycje oprocentowania. Lecz jeśli rzeczywiście możemy zamrozić gotówkę na nawet kilka lat to fundusze inwestycyjne mogą okazać się interesującą propozycją. Istnieją fundusze niskiego, średniego i wysokiego ryzyka. Do niskich należą na przykład obligacje skarbowe. Warto przyjrzeć się takiemu rozwiązaniu. Oprocentowanie może być wyższe niż na lokacie. W przypadku pozostałych funduszy musimy liczyć się, że możemy stracić inwestowaną gotówkę.

 

Marcin Bartocha