Odrzucenie wniosku kredytowego- czym jest to spowodowane?

Kredyty

Jest to niewątpliwie przykra wiadomość, jaką otrzymuje kredytobiorca po złożeniu wniosku o kredyt. Wiele osób załamuje ręce i nie wie, co robić dalej, gdyż chciało kupić mieszkanie lub samochód. Aby być pewnym, składając wniosek o kredyt o jego uzyskaniu, warto znać kilka przyczyn, które mogą mieć istotny wpływ na wynik naszego działania.

Na wstępie warto zaznaczyć, że bank nie ma obowiązku informować nas o powodzie, w związku z którym nie przyznał nam pieniędzy. W tym artykule przedstawimy kilka najczęstszych motywów odrzucenia wniosku o kredyt przez bank.

Po pierwsze, jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty kwoty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie płatności. Jest to jeden z najczęściej pojawiających się powodów nieudzielenia pieniędzy dla kredytobiorcy. Od czego zależy więc owa zdolność? W dużej mierze od naszych dochodów, bowiem jeśli nie posiadamy wystarczającej ilości środków na pokrycie rat kredytu, bank nie chce nam go udzielić.

Organy udzielające kredyt zawsze sprawdzają historię osoby ubiegającej się o niego w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Informuje ono o wszelkich zobowiązaniach kredytobiorcy, takich jak wcześniej udzielone kredyty czy pożyczki. Ma to pomóc instytucjom kredytującym sprawdzić dotychczasowe poczynania finansowe kredytobiorcy. Dzięki temu będzie mógł stwierdzić, czy dana osoba jest wiarygodna i można pożyczyć jej pieniądze. Informacji dotyczących zadłużeń na stronie BIK-u może szukać nie tylko bank, ale także sam wnioskodawca. Możliwe jest za darmo (co pół roku) sprawdzenie swojej historii kredytowej na stronie internetowej tego biura.

Kolejnym powodem są nieudokumentowane dochody kredytobiorcy. Często zdarza się, że nie zapisuje on wszystkich swoich przychodów w zeznaniu podatkowym, ponieważ część z nich została przyznana mu poza umową, czyli tak zwane „pod stołem”. Dotyczy to przeważnie młodych osób, które pracują za najniższą stawkę, a resztę pieniędzy, czyli premię, dostają dodatkowo „na rękę”. Mimo tego, że rzeczywista wypłata pracownika jest znacznie wyższa, niż podaje w zeznaniu, niesie to za sobą pewne konsekwencje. Bank uznaje, że dochody kredytobiorcy są takie, jak podaje i niestety często dochodzi do wniosku o zbyt małej zdolności kredytowej.

Skłamanie o wysokości dochodów jest następnym podłożem odrzucenia wniosku o kredyt. Wnioskodawcy często fałszują dokumenty przedstawiane później bankowi. Nie musi kończyć się to tylko odrzuceniem wniosku kredytowego. Kredytodawca może też zgłosić sprawę na policję, gdyż jest to nielegalne. Dodatkowo osoby, które ubiegają się o kredyt, dość często angażują w to swoich pracodawców prosząc, aby to oni sfałszowali poświadczenie o dochodach. Nie jest to bezpieczne z punktu widzenia firmy, gdyż po wydaniu się całej sprawy na jaw, zostaje ona zapisana na czarnej liście. Konsekwencją tego jest fakt, że osoby pracujące w danym przedsiębiorstwie nie będą mogły otrzymać kredytu nawet w sytuacji, gdyby spełniały wszystkie warunki jego otrzymania, a zaświadczenie dotyczące dochodów byłoby prawdziwe.

Składanie wniosku kredytowego do kilku instytucji nie jest tym samym, co składanie CV do wielu firm. Nie zwiększy to szansy uzyskania kredytu, a może tylko pogorszyć. Szczególnie jest to niebezpieczne w przypadku, gdy osoba starająca się o kredyt wyśle w ciągu kilku dni wnioski do różnych miejsc. Każdy bank, dzięki dostępowi do BIK-u może skontrolować ilość złożonych zapytań. Nie jest w stanie jednak sprawdzić, ile z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wiąże się to z obawą banku o zaciągnięciu przez potencjalnego klienta kredytów w kilku miejscach, co może spowodować trudności w spłacie zobowiązań. Często kończy się to odrzuceniem wniosku, zabezpieczając się przed ryzykiem przekredytowania.

Osoby, które nie kwalifikują się do przedziału wiekowego, w którym można otrzymać kredyt, także mogą pomarzyć o jego zdobyciu. Banki ustalają górną granicę wieku kredytobiorcy, w którym powinien spłacić raty kredytu. Jest to zazwyczaj 70-75 lat. Wynika z tego, że osoba, która ma na przykład 60 lat nie otrzyma kredytu na 20 lat, gdyż może nie dożyć momentu jego spłaty.

Warto podkreślić, że od udzielenia kredytu zależy także staż naszej pracy. Jest on związany z umową, na której podstawie wnioskodawca pracuje. Staż pracy nie obejmuje okresu próbnego, tylko dopiero jego zakończenie. Minimalny czas pracy, jaki ustala instytucja udzielająca jest najmniejszy w umowie o pracę. Większy jest natomiast w umowie na zleceniu lub o dzieło, a jeszcze dłuższy- samozatrudnienie.

Powodem, dla którego banki odrzucają wnioski nie są tylko spowodowane kłamstwem wnioskodawcy lub brakiem zdolności kredytowej. Czasami chodzi o małą rzecz, która wynikła z nieumyślnego poczynania kredytobiorcy. Na przykład, jeżeli kredytobiorca błędnie poda któreś ze swoich danych- nazwę ulicy, zapomni napisać drugiego imienia lub też nastąpi zwykła literówka- bank może nie przyjąć jego wniosku. Dlatego bardzo ważne jest uważne wypełnienie dokumentu i sprawdzenie, czy wszystko jest poprawnie zapisane przed złożeniem go do banku.

Martyna Stafa