Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Kredyty

Podczas podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu powinniśmy zastanowić się nad tym, czy będziemy w stanie spłacać go regularnie. W momencie zawierania umowy kredytowej w banku czy instytucji kredytowej należy więc na wszelki wypadek sprawdzić jak wysokie są odsetki za spóźnioną spłatę. Jest to o tyle ważne, że karne odsetki od zadłużenia przeterminowanego są dość wysokie. Musimy także pamiętać, że opóźnienie w spłacie zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej i w przyszłości może utrudnić nam zaciągnięcie nowego kredytu.

Wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego

Narodowy Bank Polski określa jedynie maksymalną wysokość odsetek. Do niedawna maksymalne oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosiło czterokrotność stopy lombardowej NBP i było to ok. 10%. Od stycznia 2016 roku maksymalną wysokość odsetek wylicza się według wzoru: 2 * (stopa referencyjna NBP + 5,5%). Stopa referencyjna NBP obecnie, od 5tego marca 2015 roku, wynosi 1,5%, co dla kredytobiorców z przeterminowanym zadłużeniem jest dobrą wiadomością, bo jest najniższa w historii. Przewiduje się jednak, że w przyszłości jej wysokość może wzrosnąć, co podwyższy wysokość karnych odsetek. Póki co karne odsetki maksymalnie mogą więc wynosić 14% w skali roku. Banki najczęściej naliczają odsetki w najwyższej możliwej wysokości, ale mogą zdarzyć się wyjątki. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego naliczane jest w większości banków tylko od wysokości niezapłaconej w terminie kapitałowej części raty, a nie całej raty czy całego zadłużenia.

Kiedy nalicza się odsetki od przeterminowanego zadłużenia?

Zdecydowana większość banków i instytucji kredytowych zaczyna naliczanie karnych odsetek za nieterminową spłatę zadłużenia już od pierwszego dnia spóźnienia. Jeżeli więc termin płatności upłynął 20-stego dnia miesiąca, odsetki będą naliczane od 21-go. Dodatkowo, każdy wierzyciel stara się jak najszybciej skontaktować ze spóźnialskim klientem. Zazwyczaj w ciągu tygodnia bank lub instytucja kredytowa przypomina klientowi o tym, że zalega z płatnością. Początkowo są to wiadomości SMS lub rozmowa telefoniczna. Jednak, gdy klient w dalszym ciągu nie spłaca zadłużenia, bank zacznie wysyłać przypomnienia w formie listów, wezwań do spłaty lub monitów, które są dodatkowo płatne. Musimy wówczas pamiętać, że to nie dzień dowiedzenia się o opóźnieniu w spłacie zaczyna naliczanie odsetek, a pierwszy dzień po dniu wymagalności. Niektóre banki wysyłają do klienta pracownika banku, by w ten sposób przypomnieć o spłacie zaległego zadłużenia. Taka wizyta może nas kosztować nawet 50zł. W ostateczności bank czy instytucja kredytowa przekazują sprawę do komornika, co naraża kredytobiorcę na jeszcze większe koszty i dodatkowe opłaty. W miarę możliwości, jeżeli wiemy, że w najbliższym czasie nie będziemy w stanie spłacać zadłużenia, możemy skontaktować się z bankiem, w którym mamy kredyt i spróbować wynegocjować przerwę w spłacie. Możemy wtedy zmniejszyć konsekwencje, które czekają nas za nieterminową spłatę.

Jak uniknąć opóźnienia w spłacie?

Podstawową zasadą, której musimy przestrzegać, aby nie narazić się na karne odsetki, jest posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie, z którego dokonujemy spłaty zadłużenia. Jeżeli sami wykonujemy przelew comiesięcznej raty zauważymy, że na koncie brakuje nam środków i w miarę możliwości zasilimy konto z innego rachunku lub wpłacimy pieniądze do banku. Jeżeli ratę spłacamy tradycyjnym przelewem w placówce bankowej musimy mieć ze sobą tylko odpowiednią ilość gotówki. Wielu kredytobiorców korzysta obecnie z opcji stałego zlecenia w bankowości internetowej. Wówczas przelew automatycznie wykonywany jest danego dnia miesiąca, a jeżeli na koncie nie ma wystarczającej ilości pieniędzy przelew nie zostanie wysłany. Jeżeli więc nie sprawdzimy historii transakcji możemy przeoczyć fakt, że nie przelaliśmy raty na spłatę zadłużenia. Powinniśmy więc regularnie sprawdzać czy mamy na rachunku bankowym dostateczną ilość pieniędzy i czy automatyczne przelewy zostały wykonane. Niezależnie od tego w jaki sposób dokonujemy płatności rat musimy pamiętać, że pieniądze nie znajdą się natychmiast w banku wierzyciela. Jeżeli rachunek, na który przelewamy ratę znajduje się w innym banku niż nasz rachunek, przelew musimy wykonać przynajmniej na jeden dzień roboczy przed terminem wymagalności. Najbezpieczniej wykonywać przelewy z kilkudniowym wyprzedzeniem, w momencie, kiedy na naszym rachunku na pewno będzie odpowiednia ilość środków pieniężnych. Jeżeli na ostatni moment przypomnimy sobie o upływającej dacie spłaty możemy ewentualnie skorzystać z przelewów błyskawicznych, które są zazwyczaj płatne, ale dochodzą do odbiorcy dużo szybciej.

Podsumowując, odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą obecnie ok. 14%. Możemy niechcący spóźnić się ze spłatą raty i już od pierwszego dnia spóźnienia zostaną nam naliczane odsetki. Musimy więc pilnować regularnych spłat zadłużenia i zawsze wykonywać przelew na kilka dni przed terminem wymagalności. Jeżeli nie będziemy w stanie regularnie spłacać zadłużenia powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i dzięki temu prawdopodobnie uda nam się choć trochę zmniejszyć finansowe konsekwencje przeterminowanego zadłużenia. W BIKu zostaną jednak odnotowane nasze spóźnienia, co w przyszłości może poskutkować trudnościami w zaciągnięciu nowego kredytu.

 

Aleksandra Lukoszek