Kategoria Oszczędzanie

Kapitalizacja odsetek

Oszczędzanie
Kapitalizacja odsetek odnosi się do pojęcia odsetek składanych zwanych też odsetkami złożonymi. Jak sama nazwa podpowiada kapitalizacja odsetek jest dopisaniem narosłych odsetek do kapitału głównego.