BankiOnline.com.pl » Blog Archives

Tag odsetki

Oszczędzanie

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek odnosi się do pojęcia odsetek składanych zwanych też odsetkami złożonymi. Jak sama nazwa podpowiada kapitalizacja odsetek jest dopisaniem narosłych odsetek do kapitału głównego.