BankiOnline.com.pl » Blog Archives

Tag SKOK

Konta bankowe

Banki SKOK i polityka

Dookoła bilbordy, reklamy dotyczące lokat bankowych, pożyczek w SKOK-ach... Ogromne procenty aż biją po oczach. My nie do końca świadomi różnicy między bankiem, a Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową