BankiOnline.com.pl » Blog Archives

Tag ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Kara za brak polisy OC

Ubezpieczenie komunikacyjne, popularnie zwane OC, to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest ono obowiązkowe dla każdego, kto posiada samochód, motor lub inny pojazd mechaniczny. Na mocy umowy,