UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – JAKIE SĄ ICH RODZAJE ? JAK ZAGŁASZAĆ SZKODY?

Ubezpieczenia

Zasadniczo co roku, każdy z nas albo, prawie każdy musi poświęcić chwilę czasu na ubezpieczenie swojego pojazdu. Najczęściej jest tak, że w tym wyborze kierujemy się ceną ubezpieczenia, a jeszcze częściej po prostu opłacamy otrzymany blankiet, który jest odnowieniem polisy, nie zastanawiając się nad tym co opłacamy, w jakim celu i z czego możemy skorzystać. Opłacamy, ponieważ opłacać musimy.

A czy Ty wiesz dlaczego płacisz i jakie składowe ubezpieczeń komunikacyjnych posiadasz?

Zacznę od ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe i najczęściej kojarzone z ubezpieczeniami dotyczącymi pojazdów. OC jest skrótem od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i jak sama nazwa wskazuje, każdy kto posiada pojazd mechaniczny podlegający rejestracji, zobowiązany jest do wykupienia tego ubezpieczenia. Zasady działania, zakres odpowiedzialności tego ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne do których Towarzystwa Ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność, regulowane są Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczenie OC swoim zakresem obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu. Na pierwszy rzut oka wydaje się niewiele, ale ilość takich szkód jest ogromna. Podstawowy podział obejmuje szkody na osobie (inaczej osobowe) i w mieniu (rzeczowe).  Natomiast o tym, że wymiar szkód może być naprawdę duży, a zwłaszcza biorąc pod uwagę szkody na osobie, świadczą ustalone sumy gwarancyjne, które wynoszą dla szkód w mieniu – 1 000 000 EUR, oraz dla szkód na osobie 5 000 000 EUR. Mało kto wie, że ubezpieczenie OC prócz tego, że pokrywa szkody związane ze zniszczeniem innego pojazdu, domu mieszkalnego i na przykład jego ogrodzenia, szkody na osobie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, pokrywa także szkody związane z utraconymi korzyściami.

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku szkód w mieniu, jeśli poszkodowany prowadzi firmę i samochodem, który został uszkodzony przewoził towar do swojego sklepu, a został on uszkodzony w wyniku wypadku, zostanie mu zwrócona jego wartość. Jeśli towar nie został uszkodzony, ale udowodnione zostanie, że poszkodowany jechał na ważne targi lub np. spotkanie, którym sprzedałby towar, a wypadek mu to uniemożliwił, OC pokryje tzw. utracone korzyści. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku szkód na osobie, jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany stracił możliwość wykonywania pracy i należy mu się renta z tytułu inwalidztwa, OC pokrywa koszty renty, może się także zdarzyć, że poszkodowany był np. pianistą i wszystko wskazywało na to, że będzie wybitnym pianistą, a w wyniku wypadku stracił on władzę w dłoni lub palce, powinno mu zostać wypłacone odszkodowanie za utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby nie uległ wypadkowi oraz renta inwalidzka. Są to tylko pojedyncze przykłady tego co może być wynikiem wypadku, wiemy jednak, że „możliwości” są o wiele większe i wtedy szkody związane z ruchem pojazdu, nabierają zupełnie innego znaczenia. W przypadku ubezpieczenia nie ma określonego terminu w którym szkoda musi być zgłoszona, choćby dlatego, że skutki wypadku, a zwłaszcza te związane ze zdrowiem, mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie.

Warto także zauważyć, że dnia 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie Umowa BLS, tzn. Umowa o bezpośredniej likwidacji szkód. Polega ona na tym, że jeśli jesteśmy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, nie musimy likwidować szkody w TU sprawcy jak miało to miejsce dotychczas, ale w swoim, a nasze Towarzystwo występuje z regresem do Towarzystwa sprawcy i załatwia wszelkie formalności. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że jeszcze nie wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe podpisały taką Umowę, ale może stanie się to czynnikiem, dzięki któremu nie tylko cena będzie dla nas ważna, ale zaczniemy brać pod uwagę również jakość.

Następnym ubezpieczeniem występującym równie często jak OC, jest ubezpieczenie NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to swym zakresem obejmuje zazwyczaj kierowcę i pasażerów pojazdu, niestety napisałam zazwyczaj, ponieważ coraz częściej zdarza się, że Towarzystwa mają trzy typy tego ubezpieczenia, jedno dotyczy tylko kierowcy,  drugie samych pasażerów, natomiast trzecie kierowcy pasażerów, warto więc zwrócić na to uwagę. Bardzo ważne jest, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie nieszczęśliwe wypadki związane nie tylko z ruchem pojazdu, ale także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Okres, w którym można starać się o wypłatę odszkodowania z tytułu NNW wynosi 3 lata.

Na pewno dla większości znanym, ale zdecydowanie rzadziej opłaconym jest ubezpieczenie AC czyli Autocasco. Ubezpieczenie to chroni nasz pojazd przed kradzieżą, uszkodzeniem z naszej winy lub przez nieznanego sprawcę, przed zdarzeniami losowymi takimi jak spalenie, zalanie, grad itp. Oraz zderzeniami ze zwierzyną. To bardzo ogólny zarys odpowiedzialności z tytułu AC, ale ponieważ ubezpieczenie to regulują ogólne warunki ubezpieczeń, każdego Towarzystwa ciężko o precyzyjniejsze określenie zakresu.  W dobrych Towarzystwach Ubezpieczeniowych, wykupimy to ubezpieczenie na zasadach all risk, tzn. odpowiedzialność dotyczy wszystkich możliwych szkód, z wyłączeniem tych, które zostały ujęte w „wyłączeniach odpowiedzialności” w OWU. To ubezpieczenie jest zazwyczaj droższe od pozostałych i uzależnione od wartości pojazdu i roku eksploatacji pojazdu. Najczęściej ubezpieczenie AC można wykupić do 12 roku eksploatacji, choć w zależności od Towarzystwa może się to różnić. Dla starszych pojazdów często TU mają w swej ofercie tzw. minicasco, które obejmuje mniejszy zakres niż AC. Szkodę z tytułu tego ubezpieczenia należy zgłosić niezwłocznie po jej zauważeniu lub wystąpieniu.

Często też spotykamy się z ubezpieczeniem ASS, które dodawane jest bezpłatnie do OC w wersji podstawowej, lub bardziej rozszerzonej do AC, a także możliwe jest wykupienie go osobno.  Jednak najczęściej jest to możliwe tylko w TU, w którym mamy OC lub AC. Ubezpieczenie ASS to Assistance, które obejmuje holowanie pojazdu w związku z kolizją, w szerszej wersji, holowanie w związku z każdym unieruchomieniem pojazdu, koszty naprawy pojazdu w razie jego unieruchomienia w trasie, hotelu kiedy naprawa wypada w dni niepracujące, pomocy prawnej i wielu innych w zależności od oferty TU. Ubezpieczenie występuje oddzielnie dla szkód mających miejsce w kraju i poza jego granicami. Nawiązując do szkód, które mogą wystąpić poza granicami kraju, nie zapominajmy o Zielonej Kracie. ZK to tak naprawdę OC i możemy uzyskać ją za darmo w TU w którym posiadamy OC. Potrzebujemy jej coraz rzadziej, nie mniej jednak wybierając się na Ukrainę, do Tunezji czy na Białoruś, ZK będzie niezbędna.

Coraz częściej dla uatrakcyjnienia swoich ofert TU umożliwiają dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne, np. ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon i tym podobne.

Warto zapoznać się bardziej szczegółowo z ofertą TU, kiedy wznawiamy nasze polisy. Warto także czytać OWU bo zakres Autocasco nie jest wszędzie identyczny zatem, zasada ceny na niewiele się zda.

Każde z ubezpieczeń ma swój termin na zgłoszenie szkody, ale aktualnie sposób w jaki możemy to zrobić, każdy dopasuje do siebie. Towarzystwa Ubezpieczeniowe bowiem umożliwiają nam zgłaszanie szkód poprzez telefon na infolinię, wizytę w oddziale, stronę internetową, a nawet wysłanie sms.

Arleta Pawlicka