Ubezpieczenie karty jest dobrym rozwiązaniem

Ubezpieczenia

   Większość z nas korzysta z karty i bez niej nie wychodzi w ogóle z domu. Bez względu na to czy jest to karta płatnicza, debetowa czy też kredytowa, ciężko znaleźć osobę, która nie posiadałaby tego kawałka plastiku w portfelu. W związku z tym, że karty używane są powszechnie rośnie ryzyko z tym związane. Można jednak uchronić się przed nieprzyjemnymi i nieprzewidzianymi skutkami korzystania z karty.

USTAWA TAKŻE ZABEZPIECZA TWOJĄ KARTĘ

Prawo także chroni nasze karty płatnicze, o czym wie niewiele osób, a jeszcze mniejsza ilość ludzi wie o tym, że odpowiedzialność ustawowa banku zaczyna się powyżej 150 euro. Dopiero jeśli kwota, która zostanie wydana przez nieuczciwego znalazcę, przewyższy kwotę 150 euro, bank pokryje straty. Bardzo ważne również jest, że bank pokryje straty, które poniesiemy przed zastrzeżeniem karty, a nie po nim. Natomiast zazwyczaj kiedy zauważymy jej brak, od razu zastrzegamy kartę.

OD JAKICH ZDARZEŃ MOŻNA UBEZPIECZYĆ KARTĘ PŁATNICZĄ?

Oczywiście nie każde ubezpieczenie oferowane przez banki jest takie samo, zatem jak zawsze w takich sytuacjach, należy bezwzględnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia karty płatniczej. Zakres ubezpieczenia może różnić znacznie różnić, tym bardziej, że banki często ubezpieczają swoje karty we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.  Najczęściej jednak ubezpieczenie obejmuje ryzyko utraty środków w wyniku kradzieży karty. I tu już miedzy innymi należy sprawdzić do jakiej kwoty bank odpowiada i czy jest to kradzież z rozbojem. W praktyce bowiem może się okazać, że jeśli w stosunku do naszej osoby nie zostanie użyta siła lub groźba jej użycia, a karta zostanie skradziona przez kieszonkowca, bank może odmówić poniesienia odpowiedzialności za utracone środki.

Ubezpieczenie może obejmować także utratę zakupionych towarów , za które zapłaciliśmy kartą płatniczą. Czasami zdarza się, że zakupione towary ubezpieczone są także od zniszczenia lub uszkodzenia.

CZY UBEZPIECZONA JEST RÓWNIEŻ GOTÓWKA WYPŁACONA Z BANKOMATU?

Tak, w wielu przypadkach jest ubezpieczona. Ale w tym przypadku także jest wiele różnic w zakresie ubezpieczenia  tego ryzyka. Na przykład w określeniu czasu, w jakim gotówka będzie skradziona. Często ogólne warunki mówią o 2 godzinach od podjęcia gotówki, jeżeli więc okradną nas 3 godziny po, bank nie ponosi odpowiedzialności. Niektóre banki jednak wydłużają ten czas do 12 godzin od podjęcia gotówki, zatem różnica jest bardzo duża. Kolejna różnica jest dokładnie taka sama jak w przypadku ubezpieczenia karty, czyli kradzież, która może wystąpić z rozbojem lub bez niego. I oczywiście określenie górnego limitu odpowiedzialności, ponieważ możemy wypłacić 5 000 pln gotówki, a odpowiedzialność banku określona jest  maksymalnie do 1 000 pln i tylko tyle gotówki zostanie nam zwrócone.

UBEZPIECZENIE KARTY KREDYTOWEJ.

Nieco inne jest ubezpieczenie karty kredytowej. Ubezpieczenie karty kredytowej posiada więcej możliwość, ponieważ wachlarz ryzyk od jakich możemy się ubezpieczyć  jest zdecydowanie większy. Przyczyna tego zróżnicowania jest głównie spowodowana tym, że karta kredytowa to po prostu kredyt, a jak wcześniej już pisaliśmy kredyt można, a nawet trzeba zabezpieczyć. Dlatego w przypadku kartu kredytowej, prócz wyżej wspomnianych możliwości zabezpieczenia się przed kradzieżą, utratą środków itp., możemy także zabezpieczyć swój kredyt przed np. utratą pracy.

Ubezpieczenie karty kredytowej może również zawierać gwarancję spłaty karty w postaci ubezpieczenia na życie lub na wypadek trwałej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy spowodowanej inwalidztwem.

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY PRZY KRACIE KREDYTOWEJ.

Często banki oferują ubezpieczenie w podróży, które może wykupić posiadać karty kredytowej. Ubezpieczenie takie pokrywa następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty leczenia, transport poszkodowanego jeżeli jest konieczny oraz leczenie stomatologiczne, ale tylko w nagłym przypadku. Limity kwotowe do których wypłacane jest odszkodowanie regulowane są przez ogólne warunki, dlatego jak i w przypadku każdej innej ochrony ubezpieczeniowej należy sprawdzić dokładnie zakres odpowiedzialności.

CZY WARTO UBEZPIECZYĆ KARTĘ?

Zawsze warto się zabezpieczyć przed zdarzeniem losowym. Ważne jednak jest sprawdzenie czy ubezpieczenie, które chcemy wykupić warte jest swojej ceny i czy faktycznie odpowiada naszym potrzebom.

Arleta Pawlicka