Ubezpieczenie kosztów leczenia, a EKUZ

Ubezpieczenia

Rozwój komunikacji i transportu sprzyja rozwojowi turystyki zagranicznej, tak samo jak Strefa Schengen, czyli brak granic wśród państw Unii Europejskiej. Pozwala to turystom z zagranicy dowoli i bez ograniczeń podróżować do innego kraju nie informując przy tym nikogo. Właśnie dzięki takiemu rozwojowi coraz więcej Polaków korzysta z tego rodzaju udogodnień i wyjeżdża na zagraniczne wycieczki. Lecz wśród takiej wolności przemieszczania się, jak należy dobrze przygotować się do wyjazdu, bo przecież nie można wszystkiego przewidzieć. Najważniejszą sprawą przede wszystkim jest, aby ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków. Czy podstawowe formy ubezpieczenia medycznego, jakie są w naszym kraju wystarczą na pokrycie ich w innym?

Co to jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest to nic innego jak dokument w formie plastikowej karty, który jest naszym potwierdzeniem korzystania ze świadczeń medycznych w placówkach publicznych i dzięki niej możemy korzystać tylko z pomocy placówek publicznych w danym kraju, w którym będziemy aktualnie przebywać. Karta jest wydawana przez NFZ i daje nam pomoc medyczną tylko w placówkach korzystających z jego zagranicznych odpowiedników. Posiadanie karty pozwala nam na takie same traktowanie nas, jak innych mieszkańców danego kraju. EKUZ gwarantuje nam jedynie podstawową pomoc medyczną. Jeśli jakieś świadczenia w Polsce są refundowane z NFZ to nie znaczy, że w innym kraju będą one również refundowane, albo w innym kraju są refundowane świadczenia, których nie ma w Polsce.

W jakich krajach obowiązuje EKUZ?

Karta obowiązuje tylko i wyłącznie w krajach Unii Europejskiej (UE): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria. EKUZ nie obowiązuje w Polsce, ponieważ nie ma ona żadnej mocy, gdyż prawo do korzystania ze świadczeń medycznych jest określane na podstawie opłacania składek zdrowotnych.

Kto może otrzymać EKUZ i na jaki okres?

Możliwość otrzymania karty ma każdy, kto jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wszyscy członkowie jego rodziny, którzy podlegają pod jego ubezpieczenie. Aby być ubezpieczonym w NFZ należy stale opłacać składki zdrowotne pobierane z wynagrodzenia. EKUZ można otrzymać tylko wyjeżdżając czasowo do innego kraju turystycznie, służbowo, jako student. Karta jest wydawana tylko na określony okres czasu, w przypadku osób pracujących, studentów, kobiet w ciąży, młodzieży i dzieci do 18 roku życia wynosi 6 miesięcy. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wynosi 2 miesiące, a w przypadku emerytów 5 lat.

Pokrycie, jakich kosztów leczenia gwarantuje nam EKUZ?

EKUZ daje nam możliwość korzystania tylko z placówek publicznych, które korzystają z pomocy odpowiednika polskiego NFZ’u. Korzystanie z innych placówek wiąże się z ponoszeniem kosztów z własnej kieszeni i brakiem zwrócenia tych kosztów. Koszty leczenia są pokrywane jedynie na zasadach obowiązujących w danym kraju, w którym przebywamy, czyli nie są takie same jak w Polsce. Może to się wiązać z częściową koniecznością dopłaty do kosztów leczenia. Z karty można korzystać tylko w nagłych sytuacjach wymagających nagłej pomocy lekarskiej, która gwarantuje podstawową opiekę lekarską, specjalistyczną, szpitalną, a także refundacje wybranych lekarstw, które są uwzględnione w wykazie funduszu w danym kraju. Ważne jest, zatem, jeżeli chorujemy, aby przed wyjazdem dowiedzieć się dokładnie, jakie leki są refundowane w kraju naszego wyjazdu. Dodatkowo podstawową opieką  lekarską objęta jest  wizyta dentystyczna, ale w niektórych krajach jest refundowana tylko pierwsza , jak na przykład w Niemczech. EKUZ nie pokrywa natomiast kosztów transportu medycznego do Polski, czy to samochodowego, czy lotniczego. Jeśli ktoś jednak nie wyrobi sobie karty przed wyjazdem, a przytrafi mu się coś za granicą to koszty leczenia, oczywiście te refundowane mogą zostać mu zwrócone po powrocie do Polski.

Ubezpieczenie turystyczne

Nawet sam NFZ przed wyjazdem do innego kraju zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, które pokryje koszty, których nie pokrywa EKUZ. Zakres ubezpieczeń turystycznych bywa często bardziej rozszerzony od EKUZ i można je rozszerzać w zależności od naszych potrzeb i kosztów polisy. Im droższa polisa, tym z reguły większy zakres ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenie turystyczne to nie tylko zwroty kosztów leczenia, ale również ubezpieczenie kosztów transportu na wypadek powrotu do kraju i to obojętnie czy lotniczy, czy samochodowy. Dodatkowo ubezpieczenie bagażu lub innego sprzętu na przykład sportowego, jeśli jesteśmy sportowcami, ale to wtedy musimy wykupić inne ubezpieczenie odpowiednie dla sportowców. Polisa to także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku podróży do innego kraju niż nasz ojczysty warto zatroszczyć się o nasze zdrowie i wykupić dodatkową polisę, gdyż nawet sam NFZ mówi, że EKUZ to tylko kompletna podstawa. Oczywiście to nie znaczy, aby nie wyrabiać karty EKUZ, gdyż jest ona darmowa, bo opłaca się ubezpieczać na wszelkie sposoby. Przed wyjazdem warto dmuchać na zimne i posiadać obie formy ubezpieczenia, bo nie daj boże coś się wydarzy i wycieczka wyniesie nas nawet kilka tysięcy więcej.

Aleks Budziak