Ubezpieczenie NNW Dzieci.

Ubezpieczenia

Kiedy nasz maluch maszeruje się do żłobka, przedszkola lub zaczyna swoją edukację szkolną, wybieramy się na pierwsze zebranie organizacyjne, a tam z reguły otrzymujemy listę podstawowych opłat, a między wszystkimi punktami znajdujemy „ubezpieczenie dziecka”. Choć ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, rzadko kto decyduje się, że nie będzie go opłacał. Niestety tak samo rzadko, interesujemy się co właściwie obejmuje taka polisa.

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli najogólniej mówiąc ; złamania, skręcenia, zwichnięcia itp. wypadki, które mogą przydarzyć się naszemu dziecku w takcie zabawy, pobytu w placówce szkolnej, a także w drodze do niej lub powrotu do domu czy wakacji. Ubezpieczenie bowiem chroni 24 godziny na dobę, zarówno w kraju jak i za granicą. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci również odszkodowanie w przypadku śmierci dziecka jeżeli była ona następstwem nieszczęśliwego wypadku. Niezmiernie ciężko byłoby przedstawić tu cały zakres takiego ubezpieczenia, ponieważ każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe ustala swój zakres, na dodatek w podziale, na co najmniej dwa warianty do wyboru. Najczęściej z roku na rok zakres ten ulega zmianie, ponieważ co do zasady ubezpieczenie zawierane jest na cały rok szkolny, a z początkiem nowego, firmy znowu przedstawiają swoje oferty placówkom edukacyjnym i walczą z konkurencją. Nie mniej jednak warto skorzystać z możliwości ubezpieczenia dziecka w szkole, ponieważ ze względu na ilość dzieci objętych jedną polisą, składka nie jest wysoka, a zakres w stosunku do kwoty dość ciekawy, ale sumy ubezpieczenia nie są zazwyczaj wysokie, a to właśnie one mają największe znaczenie przy ustaleniu wypłaty odszkodowania.

Próbując przedstawić najczęściej występujący zakres ochrony ubezpieczeniowej, możemy wymienić takie zdarzenia jak:

– śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

– trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (urazy typu złamania kości),

– poparzenia i odmrożenia (często w rozszerzonym wariancie ubezpieczenia),

– zawał serca i krwotok śródczaszkowy (często w rozszerzonym wariancie ubezpieczenia),

– utrata zębów stałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

– zakup lub pokrycie kosztów wypożyczenia protez lub środków ortopedycznych.

Aktualnie praktycznie każda polisa zawiera również opcję dodatkową Assistance, dzięki której możemy skorzystać  miedzy innymi  w zależności od zakresu z :

– pomocy psychologa,

– wizyty lekarza w domu,

– transportu na terenie kraju.

Przedstawione powyżej świadczenia jak wspominałam są najczęściej występujące w zakresie polisy ubezpieczeniowej, ale nie jest jednoznaczne z tym, że taki właśnie zakres gwarantuje polisa naszego dziecka. Niezmiernie ważne jest i na to uczulam, czytanie ogólnych warunków ubezpieczenia. No właśnie . Czy widzieliście ogólne warunki ubezpieczenia  polisy zawartej dla waszych dzieci? A może nawet nie macie pojęcia w jakiej firmie jest zawarta? Oczywiście ogólne warunki dostępne są na stronach Towarzystw Ubezpieczeniowych, dlatego wykluczam odpowiedź, że nie zostały one przedstawione rodzicom. Naprawdę nie musicie czytać wszystkiego, ale zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności, czyli wszystkie zdarzenia i sytuacje w których Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci odszkodowania, są bardzo ważne. Podział na zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności znajduje się w każdych ogólnych warunkach i dotyczy wszystkich dostępnych ubezpieczeń. Warto też zerknąć na znajdujące się zazwyczaj na końcu, postępowanie w razie zajścia wypadku objętego ubezpieczeniem, ponieważ tam znajduje się opis dotyczący formy zgłoszenia szkody oraz potrzebnej dokumentacji, a także czasu w jakim powinniśmy taką szkodę zgłosić.

Obecnie firmy posiadające w ofercie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków stosują tzw. uproszczoną likwidację. W związku z tym osoby, które szczęśliwe przez kilka długich lat nie doznały żadnego urazu, mogą się zdziwić, że nie zostaną zaproszone na komisję lekarską.  Właśnie w ogólnych warunkach lub dodatkowych załącznikach, przedstawione są tabele określające procentowy uszczerbek na zdrowiu, krótko mówiąc pięknie rozpisano tam jaki procent naszego ciała ucierpiał kiedy złamaliśmy sobie np. mały palec u stopy. Według tej tabeli zostaje uznane i wypłacone odszkodowanie procentowo od sumy ubezpieczenia, która ustalona została w polisie.

Jeśli chcemy zabezpieczyć nasze dzieci i zrekompensować im choć trochę cierpienie, którego doznały, bezwzględnie skorzystajmy z możliwości jakie daje ubezpieczenie NNW. Natomiast jeśli chcemy czuć się pewniej i posiadać dodatkowe środki pieniężne  na leczenie naszego dziecka, w przypadku nagłego ciężkiego zachorowania, polecam rozejrzeć się za indywidualnym ubezpieczeniem dla dzieci, które posiada więcej możliwości i rozszerzeń, ale jest także nieco droższe.  Szczęśliwie wszechobecne multiagencje ubezpieczeniowe są w stanie porównać oferty dostępne na rynku. Możliwe coraz częściej,  jest również dodatkowe ubezpieczenie dziecka niepełnoletniego przy polisie grupowej w zakładzie pracy rodzica, ale o szczegóły i możliwości pytajcie w kadrach, ponieważ te ubezpieczenia mają jeszcze więcej różnych opcji i wariantów.

Ogólnie dostępnych ubezpieczeń jest mnóstwo, to jaką wybierzemy zależy od naszych potrzeb, obaw i zasobności portfela, są jednak zasady które dotyczą wszystkich ubezpieczeń;

  1. Nie przesadzajcie z wysokością sumy ubezpieczenia, bo ubezpieczenie nie jest narzędziem do zarabiania i odkładnia, a do zabezpieczania i zrekompensowania uszczerbku na zdrowiu.
  2. Czytajcie ogólne warunki, nie zwracając uwagi na zwyczajowe powiedzenie przedstawicieli -„mamy standardowe wyłączenia”.
  3. Od każdej decyzji możemy się odwołać bezpośrednio do TU, nawet jeśli firma informuje tylko o możliwości odwołania na drodze sądowej.
  4. Odwołujcie się. Niestety system ubezpieczeń w Polsce nie działa tak jak w innych krajach europejskich i wypłaty odszkodowania są często zaniżane. Odwołanie się od decyzji, nie powoduje cofnięcia wypłaty tego co już nam przyznano.
  5. Nigdy nie myślcie….”mnie to nie dotyczy”.
Arleta Pawlicka