Zajęcie rachunku bankowego

Inne Konta bankowe

Czasami w życiu dzieje się tak, że popełniamy błąd i znajdujemy się w finansowym dołku. Konsekwencję niestety często bywają bolesne. Nie dość, że nie możemy sobie pozwolić na godne życie, to na domiar złego może zdarzyć się tak, że do naszego życia wkracza nieproszony gość. Komornik, słowo które u wielu powoduje nieprzyjemny dreszcz, lecz jakie tak na prawdę są jego prawa i obowiązki? Jak w pewnym stopniu możemy się przed nim bronić?

Komornik, który wykonuje egzekucje może zając rachunek bankowy, lub wynagrodzenie dłużnika. Istnieje jednak zasada, która mówi że nie może on zabrać całości pieniędzy. Jego działanie zlecone jest przez wierzyciela, więc sam komornik nie działa z własnej woli. Zleceniodawca też podejmuje decyzję w jaki sposób ma być egzekwowana spłata długu i jaki majątek ma być zajęty.

Zasadę zajęcia rachunku bankowego możemy opisać jako zajęcie przez komornika wszystkich środków jakie wpływają na konto, nawet tych, których nie było w chwili zajęcia, a zostały wpłacone później. Później wzywa on bank do zablokowania wypłat z rachunku dłużnikowi i przekazywanie zajętej kwoty do pokrycia należności. Wszystkie środki jakie potem wpływają na konto, czy to wynagrodzenie za pracę, czy prezent na urodziny od cioci z Angli są traktowane przez bank jako anonimowe wpłaty, bank nie rozpatruje ich pochodzenia, lecz przelewa je komornikowi.

Istnieje jednak kwota wolna od zajęcia, którą określa Prawo Bankowe jako ‘’środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych, oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych  jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw”. Jest to wynagrodzenie ogłaszane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Niestety wspomniana kwota wolna od zajęcia jest kwotą jednorazową i nieodnawialną. Gdy kwota ta ‘’wyczerpie się’’ bank ma obowiązek przelewać wszystkie środki wpływające na konto dłużnika na konto komornika.

  Co zajmuje komornik?

Zajęcie rachunku nie oznacza, że wszystkie środki jakie znajdują się na nim zostaną poddane egzekucji. Podlega jej tylko kwota, do której komornik prowadzi egzekucje, oraz koszty tej egzekucji.  Koszty  ustalane są przez samego komornika i są jego wynagrodzeniem (tzw. opłata stosunkowa), wliczają się w nie również wydatki poniesione podczas prowadzenia egzekucji, a nawet koszty zastępstwa prawnego w przypadku, gdy wierzyciela w postępowaniu reprezentuje prawnik, lub radca prawny.

  A co w wypadku gdy nasze konto zajmie więcej niż jeden komornik?

Bank na pewien czas wstrzymuje się z przekazywaniem zajętych kwot komornikowi. Następnie przekazuje informacje o tzw. zbiegu egzekucji do komorników prowadzących poszczególne sprawy. Końcowym etapem jest rozstrzygnięcie przez sąd, któremu komornikowi przekazać dalszą egzekucję wszystkich spraw tego dłużnika. Po tej decyzji sądu bank może zrealizować dokonane na rachunku zajęcia i przekazywać zajęte kwoty już właściwemu komornikowi.

Warto również wiedzieć, że bank ma obowiązek udzielenia komornikowi informacji objętych tajemnicą bankową, jeżeli ten zwróci się z taką z prośbą, ale tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania komorniczego. Według Rady Prawa Bankowego nie powinny być to informacje: dotyczące osób trzecich, dotyczące obrotów na rachunku w nieograniczonym przedziale czasowym. W przypadku braku zajęcia wierzytelności na rachunku bankowym nie jest możliwe udzielenie przez bank jakichkolwiek informacji o rachunkach dłużnika. Uprawnienia do żądania informacji komornik nabywa dopiero, gdy do banku wpłynie odpowiednie pismo ,,zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego’’.

Maciej Musielak